Sign In

​​​​​​​​​​​Over DEMO

​​ 

DEMO is een onafhankelijk adviesbureau dat werkt vanuit drie business units: Advies, Software en Research.

 

DEMO werkt praktisch en resultaatgericht; altijd met de zakelijke belangen van zijn klanten voor ogen. Wij zijn een innovatief bedrijf. Door middel van onderzoek houden we onze kennis actueel en verbeteren wij onze adviezen. Het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor DEMO vanzelfsprekend. DEMO wil graag bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van een duurzame sociale en cultureel rijke samenleving.

DEMO heeft een platte organisatiestructuur. Medewerkers worden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen en zich persoonlijk te ontplooien.

Ongeveer de helft van opdrachten van DEMO komen van Nederlandse opdrachtgevers en de andere helft speelt zich af in Europese context.

Over DEMO, kantoor DEMO Consultants Delftechpark 10. IFD gebouw, Industrieel Flexibel Demontabel, DEMO heeft een bewezen track record
Het kantoor van DEMO is een voorbeeld van IFD bouwen (Industrieel Flexibel Demontabel)
Wij zijn een multidisciplinair adviesbureau met veel praktijkexpertise en een bewezen track record

Virtual Reality Tour

 

DEMO biedt creatieve en duurzame oplossingen voor vastgoedvraagstukken.​​​​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl