Klanten vertellen

We werken voor, maar vooral met onze klanten.

DEMO werkt praktisch en resultaatgericht; altijd met de zakelijke belangen van zijn klanten voor ogen.

DEMO helpt zijn klanten door diensten en systemen te ontwikkelen en te leveren die op consistente wijze diverse vastgoedvragen van diverse gebruikers op het juiste moment, op de juiste plaats, en op een begrijpelijke manier tegen zo laag mogelijke kosten beantwoorden.

Wij streven naar duurzame relaties met onze klanten en samenwerkingspartners. We werken altijd met onze kernwaarden hoog in het vaandel, zowel in- als extern:
Betrokken. Professioneel. Vindingrijk. Inspirerend.
@Title
Havenbedrijf Rotterdam
RE Infrabeheer
Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zorgt voor de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het Rotterdamse havengebied en het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust. Het gebied kent een enorm oppervlak en loopt van de Wilhelminapier tot en met de Tweede Maasvlakte. Het areaal bestaat onder meer uit vele kilometers aan wegen en groenstroken, duizenden lichtmasten en nog vele andere objecten. De afdeling Asset Management Infrastructuur heeft het operationeel beheer en onderhoud van de droge infrastructuur voor de komende jaren uitbesteed middels een prestatiecontract aan één aannemer.​
​Voor het bewaken van de kwaliteit van het areaal en de beheersprocessen binnen het prestatiecontract maken het HbR en de aannemer gebruik van RE Infrabeheer. DEMO Consultants heeft RE Infrabeheer ontwikkeld om de kwaliteit van de infrastructuur meetbaar te maken, te kunnen controleren en in de tijd te kunnen volgen. Inspectiewaarnemingen worden geobjectiveerd door het gebruik van beeldmeetlatten (gebaseerd op beeldmeetlatten van de CROW). Door de informatie direct digitaal vanuit het veld te versturen en te verwerken zonder een papieren vertaalslag zijn processen gestroomlijnd. De verantwoordelijke medewerkers kunnen direct tot actie overgaan. Dit bespaart aantoonbaar veel werk en komt de kwaliteit zichtbaar ten goede. RE Infrabeheer is er op ingericht om documenten uit te wisselen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om processen meetbaar te maken. RE Infrabeheer zorgt voor slimmere en goedkopere inspecties met een hogere en objectieve informatiewaarde. Afspraken uit prestatiecontracten worden objectief en meetbaar. Praktijk heeft inmiddels aangetoond, dat dit tot forse kostenbesparingen leidt. 
@Title
Stek
Technisch beheer en onderhoud
​​​Voor woningcorporatie Stek levert DEMO diverse diensten en producten ter ondersteuning van hun beheer en onderhoudsproces. Stek beheert ongeveer 6700 woningen in Hillegom, Lisse en Teylingen​ en heeft een klein aantal bedrijfsruimten in bezit.
Stek heeft in een beleidsnotitie de kaders geformuleerd hoe om te gaan met het technisch beheer van haar woningbezit. Een belangrijk onderdeel in deze notitie is de conditiemeting conform NEN 2767. Dit is één van de pijlers voor de inrichting en inhoud van de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning. DEMO heeft door jarenlange ervaring (praktijk en theorie) op het gebied van conditiemetingen volgens NEN 2767 de software applicatie RE Maintenance ontwikkeld, waarmee het proces van conditiemetingen voor onderhoud op professionele wijze wordt ondersteund.

RE Maintenance maakt onderdeel uit van de RE Suite, een complete softwaretoepassing voor vastgoedinformatie-management. Inmiddels wordt RE Maintenance al jarenlang naar volle tevredenheid ingezet door Stek.

DEMO assisteert Stek ook in drukke tijden bij het aanvullen van capaciteitstekorten op inspectiegebied. Daarnaast heeft DEMO voor een aantal te renoveren complexen brandscans uitgevoerd. De brandscan voor bestaande woningen zoals wij die gebruiken is in samenwerking met Efectis (voormalig Centrum voor brandveiligheid van TNO) ontwikkeld. Het toetsingskader is de vigerende regelgeving. Het instrument maakt weging naar zwaarte van geconstateerde tekortkomingen mogelijk, evenals prioritering en standaardisatie van brandveiligheidsmaatregelen. De te nemen maatregelen om de tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid te verbeteren zijn gevat in een Plan van Aanpak inclusief kostenraming.
Wij helpen onze klanten bij het maken van optimale keuzes voor het creëren en beheren van vastgoed.
@Title
Gemeente Krimpenerwaard
Meerjarenonderhoudssoftware om inzicht te verkrijgen in de onderhoudsstatus en het benodigde budget voor het beheer van haar vastgoedobjecten
Door de implementatie van de software tool RE Maintenance, inclusief iPad opname module, kan de gemeente Krimpenerwaard op gestructureerde en eenvoudige wijze beheerplannen opstellen. Zo kunnen de inspectiegegevens vanuit RE Maintenance gesynchroniseerd worden met de iPad versie. De inspecteur kan op locatie vervolgens inspectieregels aanmaken, muteren of verwijderen. Met de iPad kunnen ook foto’s van gebreken en locaties gekoppeld worden aan bouwdelen. Alle opnames op locatie kunnen direct worden gesynchroniseerd met de gegevens op kantoor. RE Maintenance is voorzien van een functionaliteit om deze gegevens te autoriseren. Met toepassing van deze software tool wordt de inspectie volledig conform de normering NEN 2767 uitgevoerd.Naast deze innovatieve inspectietechniek heeft de gemeente ook beschikking over RE Dashboard, een tool om diverse gegevens en informatiestromen real time te kunnen monitoren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld snel zien hoe het staat met de inspectieplanningen of wat de conditiescore van hun vastgoedbezit is uitgesplitst naar bouwjaar. Dergelijke informatie kan ook worden getoond in een GIS kaart (Geografisch Informatie Systeem). De verschillende vastgoedobjecten worden bijvoorbeeld in gekleurde iconen of als taartdiagrammen op de kaart weergegeven.


Met inzet van RE Maintenance beschikt gemeente Krimpenerwaard over up-to-date en relevante informatie van het gemeentelijk vastgoed, zodat zij hun onderhoudsplannen kunnen optimaliseren en goede analyses kunnen doen op basis waarvan het beheerbeleid wordt bepaald. De kwaliteit neemt toe en de kosten nemen af.​
@Title
TBV Wonen
Risicoanalyse van de bestaande woningvoorraad
Een corporatie loopt tijdens de exploitatie van haar woningbezit risico’s. De risico’s hebben bijvoorbeeld te maken met asbest in het woningbezit, een legionella-uitbraak in een verzorgingsflat, een werknemer die van het dak naar beneden valt, onvoldoende weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag tussen woningen, koolmonoxidegevaar bij open verbrandingstoestellen, gebreken aan metselwerkverankering of betonschade.
TBV Wonen uit Tilburg heeft DEMO Consultants gevraagd een Plan van Aanpak uit te werken voor het in kaart brengen van de risico’s binnen de bestaande woningvoorraad. De verzamelde informatie, risico’s en de daar uit voortvloeiende activiteiten kunnen eenvoudig digitaal worden geraadpleegd door de medewerkers van TBV Wonen in de DEMO software RE Risico-analyse.

Voor de risicoanalyse per complex wordt gebruik gemaakt van binnen TBV Wonen beschikbare informatie m.b.t. metselwerkverankering, installatiekeuringen, RI&E van platte daken, etc. Ter aanvulling worden onder andere brandveiligheidsinspectie en asbestinventarisaties uitgevoerd.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van door DEMO ontwikkelde opnamesoftware RE Opname.​

Resultaat van het project is een risicokaart per complex, waardoor snel en duidelijk inzichtelijk is wat de belangrijkste risico’s in een complex zijn en waar de prioriteit zou moeten liggen. De risicokaart laat zien welke en hoeveel risico’s er zijn, wat de belangrijkste tekortkomingen, ongewenste gebeurtenissen en situaties zijn en wat de belangrijkste gevolgen kunnen zijn. Risico's die een direct gevaar zijn voor de bedrijfsdoelstelling van TBV Wonen lichten vuurrood op.
Klanten
935
Projecten
1996
Klanten sinds
8,6
Tevredenheid
187
Klanten

Deze website gebruikt cookies

Dankzij functionele cookies kunnen we jouw voorkeuren onthouden. Met cookies voor analyse kunnen we de website optimaliseren om je zo een betere gebruikservaring te bieden. Marketingcookies gebruiken we om content en advertenties te personaliseren. Daarnaast delen we informatie over het gebruik van onze site met onze partners voor social media. Zij kunnen deze combineren met andere informatie die je aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van het gebruik van hun services. Door op zelf instellen te klikken kun je controle uitoefenen over welke cookies je toestaat. Door op akkoord te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van de cookies. Privacy statement.

Ik accepteer de volgende cookies:
Akkoord
More