Laatste nieuws

 • Video Safeway

  13-02-2020

  Deze video introduceert het H2020 EU-project SAFEWAY (GIS-gebaseerd infrastructuur beheersysteem om Europese wegen en spoorwegen in de toekomst robuust te houden tegen klimaatverandering en veiligheidsrisico door menselijk toedoen)

  klik hier

 • DEMO In Control

  01-01-2020

  De vijfde editie van In Control over informatiemanagement in het maatschappelijk vastgoed is online: 

  download hier

  Als trouwe partner van Bouwstenen schreeft DEMO mee in artikelen op bladzijde 21 en 26 over Digital twin en over objectieve vastgoedinformatie. Interesante informatie op vastgoed optimaal te kunnen beheren. nu en in de toekomst.

  Verder is in 'In Control' zoals elk jaar technische en functionele score van onze RE Suite in beeld gebracht in overzichtelijke matrixen naast andere beschikbare informatiesystemen.

 • Tweede DEMO Studio voorjaar 2020

  19-12-2019

  ​DEMO Consultants organiseert begin 2020 de tweede DEMO Studio met als thema: 

  Onderhoudssoftware en efficiënt beheer 


  Wat? 

  In het proces om te komen tot de juiste afstemming tussen beleid en onderhoud zijn diverse actoren en deelprocessen te onderscheiden. Juiste overdracht van informatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat dit proces efficiënt verloopt en het gewenste resultaat wordt bereikt. Software kan daarbij ondersteunen. Het is belangrijk bij de ontwikkeling van dergelijke software rekening te houden met de data- en informatieprincipes en niet in de laatste plaats de wensen van de gebruikers. Tijdens deze DEMO Studio wordt daarom met ervaren vastgoedbeheerders bij woningcorporaties en gemeenten van gedachten gewisseld over de belangrijkste functionele aspecten van een MJOB software applicaties zoals: de koppeling met beleid, databeheer, verbinding met inspectie, MJOB-analyse, uitvoering van onderhoud en informatie overdracht. Aan de hand van de verbetercyclus die bij DEMO Consultants wordt gehanteerd en uitgevoerd voor de RE Suite worden deze aspecten nader bekeken. 

  Waarom? 

  Door te informeren en met elkaar kennis te delen hopen wij u als beheerder te helpen bij het efficiënt vormgeven van het onderhoudsproces. 

  Wanneer? Deze kennissessie zal voorjaar 2020 in een middag bij ons op kantoor plaatsvinden. Deelname is geheel vrijblijvend. 

  Hoe? 

  U kunt uzelf aanmelden via 015-7502520. 

  En verder... 

  DEMO Studio is een periodiek terugkerende kennissessie, georganiseerd door DEMO Consultants met telkens een ander thema in ons vakgebied Vastgoedbeheer en onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, brandveiligheid, BIM. Wij houden u op de hoogte! 

 • Resultaat WoON 2018 module Energie

  18-12-2019

  Het Rijk laat al sinds 1964 onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte van de bevolking ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en beleidsverantwoording van het Directoraat-Generaal Wonen Wijken en Integratie (DG-WWI). Deze gegevens worden verzameld via het Woononderzoek Nederland (WoON). De informatie uit het WoON is cruciaal voor het voeren van een op de praktijk gericht (woon)beleid van het ministerie van BZK. Het WoON is modulair opgebouwd. De kern van het WoON bestaat uit de module Woningmarkt die elke drie jaar, wordt uitgevoerd. De module Woningmarkt heeft een basissteekproef met een netto respons van circa 40.000 personen. Deze basissteekproef is in de eerste plaats bedoeld om informatie te verzamelen over de actuele situatie op de woningmarkt. In aansluiting op de module Woningmarkt zijn er specifieke vervolgmodules (zoals sociaal/fysiek, energie en consumentengedrag) die inzoomen op belangrijke beleidsthema's. Eén van de modules die in 2018 is uitgevoerd is de module Energie.

  DEMO heeft samen met Arcadis voor het Ministerie BZK zorggedragen voor de uitvoering van de kwaliteitsbewaking (perceel 2) binnen het WoON 2018 module Energie.

  Doel van de module Energie is het in kaart brengen van de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad door het uitvoeren van een energie-opname bij 5.000 respondenten uit de basissteekproef. Om de kwaliteit te bewaken zijn steekproefsgewijs opnames gecontroleerd en bevinding teruggekoppeld aan het uitvoerende perceel (perceel 1).

  DEMO heeft de software en app ontwikkeld waarmee controles efficiënt en betrouwbaar konden worden uitgevoerd. Daarnaast is DEMO betrokken geweest bij het ontwikkelen van de opnamemethodiek en vragenlijst en heeft geadviseerd bij het opzetten van het kwaliteitsbewakingssysteem.

  Het resultaat is in de volgende publicatie weergegeven: Energie besparen in de woningvoorraad: inzichten uit de Energiemodule WoON 2018

  Het onderzoeksbestand is openbaar beschikbaar gesteld via: https://easy.dans.knaw.nl.


 • Lezing DEMO op congres Vastgoedjournaal

  16-10-2019

  Op 6 november vind in Utrecht het congres  'Nieuwe technologieën in woningonderhoud' plaats. De voorzitter van deze middag is Vincent Gruis, Hoogleraar Housing Management TU Delft. 

  Nieuwe technologieën maken woningonderhoud veel efficiënter, kwalitatief beter en goedkoper voor corporaties en woningbeleggers. Dit congres geeft een state-of-the-art drieluik. Data-gestuurd onderhoud met voorspellende uitspraken, gekoppeld aan de kpi’s (data). Nieuwe opname- en weergavetechnieken (hardware). Besluitvormingsmodellen voor asset management (software).

  André van Delft verzorgt op het congres een lezing over digitale renovatiemodellen. Hier gaat hij in op:

  - Welke plug-and-play digitale renovatiemodellen er zijn, bijvoorbeeld voor grootschalige ingrepen (complete voorzetgevel) of kleinschalige (innovatieve kozijnen)?

  - Hoe kan met crowdsourcing onder de bewoners en met non-destructieve technieken zonder fysieke inspectie de binnenkant van een woning, de installaties en de constructie in kaart worden gebracht voor een BIM-model voor onderhoud en renovatie?

  - Hoe voor renovatie eenvoudig met andere stakeholders samen te werken via een laagdrempelig cloud-based BIM-platform?

  Andere lezingen gaan bijvoorbeeld over drones en sensoren voor inspecties van de status van dak, dakgoten, metselwerk of kozijnen. Digitale tools die CO2-reductie laten zien. Hardware die op basis van puntenwolken as-built 3D BIM representaties van woningen maakt. Software die zo’n grote hoeveelheid beeldmateriaal bevat dat de besluitvorming verbetert.

  Het congres start om 12:00 uur met een netwerklunch en om 13:00 uur begint het hoofdprogramma.

  Bekijk hier het complete programma en meld je aan!!

 • RE Design op Symposium Rijnstate Ziekenhuis

  09-10-2019

    

  "Soms heb je dromen die je wakker houden, totdat je ze uitvoert" aldus Willem Jan Hanegraaf. Hij doelde daarmee op de inzet van een doorontwikkeling van RE Design voor de Ziekenhuis apotheek van Rijnstate Ziekenhuis. DEMO heeft mogen toelichten aan zo'n honderd geïnteresseerde personen, wat kunstmatige intelligentie van RE Design voor het ziekenhuis heeft betekend. Wij zijn superenthousiast over de nieuwe inzichten en mogelijkheden op het gebied van kwaliteitsbeheersing (Systems Engineering), BIM, kunstmatige intelligentie & ontwerpoptimalisaties. Lees meer over optimalisatie en analyse van een ontwerp in vroeg stadium in onze Leaflet RE Design.

  In deze video presentatie is het hele proces van de ontwikkeling van de nieuwe ziekenhuisapotheek zoals we dat doorlopen hebben in beeld gebracht:


  We zijn na afloop van het symposium met veel positieve reacties naar huis gegaan en zijn geïnspireerd en gemotiveerd om de volgende stappen te gaan zetten. 

  Voor meer informatie over de mogelijkheden voor u en uw vastgoedvraagstuk vertellen we uiteraard graag meer.

  015-7502520 of resuite@demobv.nl


 • ​Smart Readiness Indicator

  21-09-2019

  Het kan je niet zijn ontgaan dat er overal om je heen wordt gesproken over: slimme gebouwen (smart buildings), energie efficiëntie, gezond binnenklimaat, Internet of Things etc. En zo niet, dan zul je er vanaf nu vast wel steeds meer over horen. Wist je dat we gemiddeld 90% (ja, je ziet het goed!) van onze tijd binnen in een gebouw zitten? Thuis, op school, op je werk, in een ziekenhuis of in een theaterzaal. We leven allemaal veel binnen en dat heeft een flinke impact op onze gezondheid, relaties, efficiëntie en duurzaam energiebeheer. Het is wetenschappelijk bewezen dat gebouwen een grote rol spelen in ons dagelijks leven als het gaat om werk- en schoolprestaties, veiligheid, gezond oud worden (in je eigen huis) en bewust omgaan met je energieverbruik.  

  Maar wat is nou eigenlijk een smart building? Wat maakt een gebouw smart? En hoe weten we of de gebouwen waarin we wonen of werken smart zijn? Er zijn allemaal terechte vragen die leven bij ons allemaal (of zullen binnenkort leven), want smart buildings zijn een nieuw fenomeen die een steeds grotere rol zullen spelen in ons dagelijks leven. 

  Een smart building is een gebouw waarin slimme, innovatieve technieken zijn geïntegreerd die de werk- en leefomgeving verbeteren. In andere woorden, ze maken ons leven makkelijker, ze koppelen ons welzijn/welbevinden met nieuwe techniek. Een slim gebouw moet dus kunnen communiceren met zijn gebruikers. Het moet kunnen 'aanvoelen' en invullen wat de behoeften zijn van de gebruikers. Een gebouw – nieuw, bestaand, te verbouwen of te renoveren – wordt slim als daarin innovatieve technieken worden geïntegreerd die het gebruik en beheer ervan optimaliseren. Maar elk gebouw heeft zijn eigen potentie en randvoorwaarden.

  Daarom is de SRI– Smart Readiness Indicator – een wezenlijk onderdeel van de nieuwe aanpak om de gebouwen waarin we leven slim te maken. En als gevolg daarvan de waarde van je gebouwen verhogen. De SRI heeft tot doel de toegevoegde waarde van de "slimheid" van gebouwen tastbaarder te maken voor gebruikers, eigenaren, huurders en slimme dienstverleners. De indicator is bedoeld om het bewustzijn te vergroten over de voordelen van slimme technologieën en ICT in gebouwen (met name vanuit een energieperspectief), om consumenten te motiveren om investeringen in slimme bouwtechnologieën te versnellen en de invoering van technologische innovatie in de bouwsector te ondersteunen. Om dit te kunnen meten is er methode met een bijbehorende opname ontwikkeld die wij op jouw gebouwen kunnen toepassen.

  Wil jij weten hoe smart je gebouw(en) is(zijn) of wat er voor nodig is om ze smart te maken? Neem contact met ons op en we helpen je verder.


 • Symposium ziekenhuisapotheek Rijnstate

  20-09-2019

  In het najaar van 2017 heeft Rijnstate besloten om een nieuwe ziekenhuisapotheek te realiseren met als doel betere kwaliteit, efficiënter proces en lagere faalkosten. Op basis van dit besluit is een innovatief proces ingericht. Er is een tender gestart op basis van een beschreven ambitie. Met als resultaat een alliantie die in februari 2018 is gesloten met het consortium waar DEMO onderdeel van is.

  Tijdens het symposium op woensdag 2 oktober gaan we in op het innovatieve proces zoals we dat doorlopen hebben. We lichten de vernieuwende manier van samenwerking, ontwerprealisatie en kwaliteitsborging toe. André van Delft verzorgt een presentatie over de nieuwe inzichten en mogelijkheden op het gebied van kwaliteitsbeheersing (Systems Engineering), BIM, kunstmatige intelligentie & ontwerpoptimalisaties. Uiteraard brengen we de nieuwe ziekenhuisapotheek goed in beeld.

   
  consortium: Altavilla, Clima Tech bv, DEMO Consultants, GAF architecten, Hoppenbrouwers en ICOP

 • DEMO op CorporatiePlein 2019

  15-08-2019

  Ook dit jaar is DEMO weer aanwezig op het CorporatiePlein om onze innovatieve (software) oplossingen en services te laten zien. 

  Op zoek naar meer inzicht in uw vastgoed? Wij helpen bij het maken van de optimale keuzes bij creëren en beheren van uw vastgoed. Kom op donderdag 26 september naar de Expo in Houten en bezoek de stand van DEMO voor een uitgebreide toelichting op onze visie, onze diensten en demonstratie van onze producten. Wij nodigen iedereen uit op onze stand om de verbeterde RE Suite zelf te testen! Uiteraard vertellen wij u dan gelijk over onze lessons learned en de laatste nieuwtjes in het vakgebied. 

  In dit artikel vertellen wij vast meer over onze kennis en ervaringen: Betrouwbare, beschikbare en veilige data en informatie

  Wij verzorgen twee kennissessies over de inzet van BIM bij beheer en onderhoud en over Grip op vastgoeddata in relatie tot het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW. Lees hier meer over de interessante inhoud van deze sessies.

  Voor wie? Een bezoek aan CorporatiePlein 2019 is een echte aanrader voor directie, managers en medewerkers van woningcorporaties​ die te maken hebben met  ICT, financiën, onderhoud en vastgoedbeheer.​

  Graag tot 26 september!

 • Grip op brandveiligheidsrisico's?

  05-07-2019

  ​Heeft u grip op de brandveiligheidsrisico's van uw gebouwvoorraad? Voldoet u als vastgoedeigenaar aan de wetgeving en is brandveiligheid onderdeel  van uw beleid? De nieuwe bedrijvengids Brandveilig.com geeft overzicht van belangrijkste bedrijven in de brandveiligheid sector. Op de profielpagina van DEMO Consultants leest u over inspecties, advies en software waarmee wij helpen de brandveiligheid van uw bezit op orde  te brengen.  

  klik hier om naar onze profielpagina te gaan

 • Toekomstperspectief van duurzaam renoveren

  09-05-2019


  Verduurzaming van het bestaand vastgoed is een van de grootste opgaven waar de bouw momenteel voor staat. Hoewel de noodzaak bij vrijwel iedereen op het netvlies staat, is er vaak nog een barrière voor het initiëren van dergelijke grootschalige renovaties. Het ontbreken van werkelijk bewijs van de te realiseren energetische besparing, kostenreductie en een verbeterd binnenmilieu maakt de bouwsector aarzelend om de stap naar grootschalige verduurzamende renovatie te zetten. Het Europese Horizon2020 onderzoeksproject P2Endure zorgt nu voor een gedegen onderbouwing van de te realiseren resultaten en maakt een goede, objectieve afweging mogelijk.

  DEMO is als projectcoördinator en als kennispartner op het gebied van het creëren en beheren van vastgoed betrokken bij het P2Endure. P2Endure richt zich op grootschalige renovatie en transformatie op basis van prefab plug-and-play oplossingen en BIM. P2Endure neemt het gehele renovatieproces onder de loep en onderzoekt hoe dit geoptimaliseerd kan worden. Allereerst het inventariseren van het huidige vastgoedobject, dan het modelleren, het daadwerkelijk renoveren en uiteindelijk het monitoren van de resultaten. Waarbij de monitoring weer wordt gebruikt om het renovatieproces verder te optimaliseren.

  Op dit moment is het project P2Endure halverwege de looptijd van vier jaar. Wij geven graag een update over de ontwikkeling van de softwaretools, die helpen bij het inventariseren van de as-built situatie en die ondersteunen bij het maken van optimale keuzes voor zowel renovatie als transformatie.

  Om optimale keuzes te maken voor renovatie hebben we de volgende informatie nodig:

  - de kosten van renovatie of transformatie (CAPEX);
  - en de verwachte onderhoudskosten (OPEX);
  - het berekende energieverbruik voor de gekozen renovatievariant (OPEX);
  - de (verhoogde) opbrengsten van exploitatie.

  Via de softwaretool in RE Suite kunnen de renovatievarianten uit financieel economisch oogpunt met elkaar vergeleken worden. De verschillende prefab plug-and-play oplossingen kunnen afgezet worden tegen traditionele renovatie en tegen de situatie waar niet gerenoveerd zou worden. De totale levensduurkosten (LCC) kunnen in beeld gebracht worden op basis van de ISO NEN 15686-5 standaard. Via de RE Dashboard kunnen daar andere criteria aan toegevoegd worden om beslissingen te kunnen nemen op niet louter economische criteria. Denk bijvoorbeeld aan comfort, gezondheid, milieubelasting materialen, culturele waarde van het gebouw en verstoring van bewoners en gebruikers tijdens de renovatie.

  Voor de benodigde input op het gebied van energie ontwikkelt P2Endure een structuur waarbij de verschillende Plug-and-Play renovatieoplossingen in een bibliotheek beschikbaar gesteld kunnen worden en die op basis van hun parametrische eigenschappen in de verschillende renovatievarianten toegepast kunnen worden.

  Om dit alles te kunnen realiseren is een BIM-model nodig van het bestaande gebouw aangevuld met de conditiescores. In P2Endure is onze softwaretool voor conditiemeting (RE Maintenance) verder ontwikkeld, niet alleen als betrouwbare en accurate methode voor opname van de technische staat en de vereiste onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen, maar ook om als basis te dienen voor grootschalige renovatie en transformatie. Het voordeel voor de gebouweigenaar is dat alle informatie van en over het gebouw nu is verzameld in één informatie model. Dit model kan weer dienen als uitgangspunt voor renovatie en transformatiebeslissingen. In ruim tien demonstratie casussen worden de prestaties van deze innovatieve grootschalige renovatie aanpak gemonitord en zullen de resultaten dienen als 'evidence-based' beslissingsgrondslag voor het verduurzamingsbeleid.

  Meer info over het P2Endure project en de diverse demonstratiecasussen vindt u op onze website. Kunnen wij u ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van creëren en beheren van vastgoed? Neem dan contact met ons op: bel 015-7502520 of mail info@demobv.nl


 • Wet kwaliteitsborging - voorkomen is beter dan genezen

  25-04-2019

  De kwaliteit van een gebouw en de energieprestatie worden sterk beïnvloed in diverse fases van het bouwproces. Vanaf het maken van het eerste ontwerp tot en met het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden zijn er diverse factoren die dit negatief kunnen beïnvloeden. 

  Er zijn in al deze fases echter diverse mogelijkheden om inspectiewerkzaamheden toe te passen, om zodoende snel de problemen te signaleren en efficiënt en effectief te verhelpen en of op te lossen. Vanuit de gedachte van de private kwaliteitsborging heeft DEMO een Europees onderzoeksproject geïnitieerd met de naam INSITER. De software toolset die DEMO in dit Horizon2020 project ontwikkeld heeft, helpt de medewerkers op de bouwplaats om deze kwaliteit te bewaken en te verhogen en maakt onderdeel uit van de RE Suite. 

  Deze BIM toolset, bevat samenwerkende software applicaties en apps voor zowel op kantoor als op de bouwlocatie zelf. De toolset stelt de “bouwvakkers” in staat om snel zelf fouten en kwaliteitsissues te registreren, de assemblage te toetsen, het gebouwontwerp inclusief de installaties ter plaatse te visualiseren, relevante documenten en informatie te tonen bijvoorbeeld via Augmented Reality, de resultaten van akoestische en thermische checks en 3D laserscanning in het 3D model te visualiseren etc. etc. De DEMO software is inmiddels getest in Italië en Duitsland, maar ook in Enschede en Delft. Geïnteresseerd in mogelijke toepassing in uw projecten, neem contact op voor meer informatie.

  Bekijk de Insiter filmpjes om in snel meer duidelijkheid te krijgen over het project.  

 • Top 8 inzichten DEMO Studio

  08-01-2019

  Als aftrap van nieuwe jaar presenteren wij de top 8 inzichten van de DEMO Studio die eind vorig jaar heeft plaatsgevonden bij ons op kantoor. Het thema van de DEMO Studio was: BRANDVEILIGHEIDSBELEID BIJ WONINGCORPORATIES.

  Deze acht inzichten bieden inspiratie voor het brandveiligheidsbeleid bij uw organisatie. Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar voor het beantwoorden van vragen of om te sparren op dit gebied. 


 • BIM ook inzetbaar in bestaande voorraad

  13-12-2018

  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor energiebesparing is veel informatie over vastgoed nodig. Bouw Informatie Modellen (BIM) kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Deze instrumenten waren tot voor kort met name gericht op nieuwbouw, maar kunnen ook worden ingezet voor het verzamelen en ordenen van data over de bestaande gebouwenvoorraad.

  link naar artikel van Menno van den Broeke in de publicatie In Control 2018 van Bouwstenen

  In dit artikel lesst u meer over nut en noodzaak van BIM voor het beheren van vastgoed, niet alleen in het kader van de verduurzamingsopgave waar eigenaren en beheerder zich voor gesteld weten, maar ook in verband met alle vastgoed en beheerprocessen die op termijn aan BIM gekoppeld moeten worden.

 • Najaarseditie van de DEMO Trends nieuwsbrief is uit!

  19-11-2018

  Spread the news!!

  In de nieuwsbrief DEMO Trends november 2018 informeren wij u over algemene trends, onze projecten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vastgoedinformatiemanagement. De basis van veel van onze werkzaamheden begint bij het verzamelen van data door inspectie, de opname van vastgoed op locatie. Verzamelen kan op velerlei manieren. Vanuit de verzamelde data starten alle processen van vastgoedinformatiemanagement. Lees over de veelzijdigheid van dit thema in de nieuwsbrief van dit najaar.

  Open de nieuwsbrief

  Download de pdf van de nieuwsbrief

  Bekijk het archief van voorgaande nieuwsbrieven

 • ​DEMO Studio​: brandveiligheidsbeleid bij woningcorporaties

  18-10-2018

  ​​​DEMO Consultants organiseert dit najaar in samenwerking met  een DEMO Studio.         

  Wat?

  Wij zien dat brandveiligheid een belangrijk thema is voor woningcorporaties. Er wordt veel geïnspecteerd en de hoeveelheid data groeit. De belangrijke volgende stap is het vertalen van de data naar informatie en beleid (waar lopen we het meeste risico, wie is waar verantwoordelijk voor, waar moeten we beginnen?). Wij willen nu graag woningcorporaties met elkaar in contact brengen om elkaar te helpen met dit complexe vraagstuk. De bedoeling is om in een interactieve bijeenkomst u van tips te voorzien. Daarbij is er ruim de gelegenheid om met collega’s van andere woningcorporaties kennis te delen en tips en ideeën uit te wisselen. 

  Waarom?

  Borgen van veiligheid is een belangrijke verantwoordelijkheid. Door u te informeren en met elkaar kennis te delen hopen wij bij te kunnen dragen aan deze verantwoordelijkheid. 

  Wanneer en hoe?

  Deze kennissessie voor en door woningcorporaties zal 29 november van 13:00-17:00 bij DEMO op kantoor in Delft plaatsvinden en is vrijblijvend toegankelijk voor corporatiemedewerkers​. Inschrijven kan via deze link.​ 

  ​​En verder...

  DEMO Studio is een periodiek terugkerende kennissessie, georganiseerd door DEMO Consultants met telkens een ander thema binnen ons vakgebied vastgoed informatiemanagement. Denk bijvoorbeeld aan BIM, duurzaamheid, meerjarenonderhoudsplanningen. 

  Wij houden u op de hoogte!​


 • INSITER-project in The Green Village, ​​Bouwkwaliteit verhogen door instructie en inspectie

  01-10-2018

  ​​Het Europese project INSITER richt zich op verminderen van de kloof tussen het ontwerp en de realisatie van nieuwbouw en renovatieprojecten met geprefabriceerde elementen. Doel is een verbeterde kwaliteit en energetische prestatie van het gebouw. De hiervoor ontwikkelde INSITER methodologie wordt in demonstratieprojecten, waaronder het Office Lab van The Green Village getest.

  Tijdens de montage van het Office lab van The Green Village is met name gekeken naar de kwaliteit van de luchtdichte aansluitingen. Het gaat dan om de aansluitingen van de verschillende modules onderling tegen elkaar en de doorvoeren van leidingen en buizen. De luchtdichtheid van een gebouw is een belangrijk kwaliteitsaspect en heeft invloed op het energiegebruik, comfort en het voorkomen van bouwfysische problemen.

  Binnen de INSITER methodologie gaat het om een stap-voor-stap ondersteuning van de monteur op de bouwplaats met gebruik van tools. Met deze tool bewaken we de kwaliteit van het montageproces: van de controle en de juistheid van de ontvangen materialen, via zelfinstructie om de materialen op de juiste wijze toe te passen, naar zelfinspectie om te controleren of het correct is uitgevoerd, tot verslaglegging en kwaliteitsborging van het geleverde werk.

  Lees hier verder voor het hele artikel

 • EU-project SAFEWAY voor 'resilience transport infrastructure'

  26-09-2018


  In september 2018 start het EU-onderzoeksproject SAFEWAY met als hoofddoel Europese wegen en spoorwegen in de toekomst robuust te houden tegen klimaatverandering en veiligheidsrisico door menselijk toedoen. Waarom is SAFEWAY belangrijk en wat levert het op?

  De klimaatverandering heeft door hogere temperaturen, grotere temperatuurverschillen, toename van stormen, zware regenval, en perioden van droogte steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Ook onze wegen en spoorwegen hebben te lijden onder extreem weer en veroudering. Dit natuurlijk fenomeen vormt samen met hogere verkeersbelasting en risico's op aanslagen een serieuze bedreiging voor de infrastructuur in Europa. Eigenaren en beheerders van infrastructuur moeten daarom sneller en adequater kunnen reageren op incidenten, en beter kunnen inspelen op dynamische onderhoudsplan.

  Traditionele rekenmodellen bieden in deze veranderende omstandigheden onvoldoende inzicht en ondersteuning in besluitvorming in relatie tot risico's en kosten rond de maatregelen voor het duurzaam functioneren van onze infrastructuur. Er is urgente behoefte aan betrouwbare analyse zowel op basis van lange-termijn statistieken en inspectiedata als real-time data via satellieten, sensoren, autonavigatie, en sociaal media. Om in deze behoefte te voorzien ontwikkelt het EU-project SAFEWAY innovatieve methoden en tools voor 'predictive maintenance' door gebruik te maken van Big Data analytics in combinatie met 3D geo-informatie (GIS) technologie. ​

  Als kernpartner in het projectconsortium met totaal 16 internationale partners is DEMO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw informatiemanagementsysteem voor robuuste infrastructuur. In Nederland wordt dit onderzoeksproject ondersteund door TomTom, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Van Gelder, het Havenbedrijf Rotterdam, en ProRail. ​

  lees meer op de website safeway-project.eu​

 • Energy Efficient Buildings Project Review 2018

  27-06-2018

  ​Het Energy Efficient Buildings Committee van ECTP heeft de 7e editie van de EeB PPP Project Review gepubliceerd. Hierin worden vier van onze EU-projecten gepresenteerdProficient, Streamer, Insiter en P2Endure

  Deze jaarlijkse publicatie presenteert de voortgang en de resultaten van 110 Europese onderzoeksprojecten die medegefinancierd zijn binnen het publiek-private partnerschap voor energie-efficiënte gebouwen (EeB PPP) onder het zevende kaderprogramma (FP7) en 58 projecten in het kader van het Horizon 2020-programma van 2014 tot 2017.

  Een indrukwekkend projectenoverzicht en zeer informatieve toelichtingen en samenvattingen van de EU projecten waarbij energie efficiëntie​ het belangrijkste focuspunt is. 

  Download dit interessante boekje hier: EXP_EeB PPP_Booklet_Digital 2018.pdf

 • DEMO participeert in herziening NEN 2660

  23-05-2018

  ​​​Onlangs is de normcommissie NEN 2660, 'Ordeningsregels voor gegevens in de bouw', heropend met als doel om tot een herziening te komen van de NEN 2660. Deze NEN norm definieert algemene ordening en structureringsregels voor bouwkundige objecten. DEMO is vanaf het begin betrokken bij dit initiatief en Sander Bruinenberg is nu ook betrokken bij deze norm als commissielid.

  De bouw en het bouwproces wordt steeds meer gedigitaliseerd, en er wordt steeds meer data verzameld voor, tijdens en na de bouw. Tegelijkertijd zien we ook dat deze data onderling nog niet altijd op elkaar aansluit. Een belangrijke factor hierin is ook de opkomst van BIM, digitale gebouwmodellen, als centrale informatiebron in de ontwerp-, constructie- en gebruiksfase van een vastgoedobject. Hoe zorgen we ervoor dat deze data aansluit op huidige vastgoedprocessen en andere systemen?

  De NEN 2660 wordt herzien om voor dit soort vraagstukken een fundering te leggen. Hierbij gaat het enerzijds om een conceptuele, systematische benadering, en anderzijds ook duidelijk een praktische insteek; wat gaat dit betekenen in de dagelijkse werkzaamheden? De insteek is om andere NEN-normen die met soortgelijke vraagstukken te maken hebben (zoals de NEN 2767 t.a.v. conditiemeting) op de NEN 2660 aan te sluiten en/of ernaar te verwijzen.​


  Wat er allemaal mogelijk is met een goede, gestructureerde, informatiehuishouding hebben wij onlangs gedemonstreerd aan de hand van een concrete casus in een Europees onderzoeksproject: van een digitale gebouwopname (laserscan) via een BIM-model naar een geautomatiseerde onderhoudsdecompositie en inventarisatie (zie afbeelding). 

  Worstelt u ook met vragen over hoe datastromen vorm te geven? Zullen we u meenemen in de verrichtingen en uitkomsten van de herziening van de NEN 2660? Of heeft u behoefte aan praktisch advies over vastgoed(informatie)management? Neem dan gerust eens contact op!​

 • Nieuwe EU opdracht

  14-05-2018

  ​​​​DEMO heeft recent een opdracht gekregen van de EU om de verschillende Directoraten-generaal van de Europese Commissie (DG ​GROW, RTD, CONNECT, ENER) te ondersteunen bij het versnellen van Constructie 4.0 en BIM-adoptie onder het MKB. Binnen deze opdracht werkt DEMO samen met TNO, Trinomics en Austrian Institute of Technology (AIT). ​​

  Meer informatie over de verschillende Directoraten-generaal:

  Directoraat-generaal GROW: Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf​

  Directoraat-generaal RTD: Onderzoek en innovatie​

  Directoraat-generaal​ CONNECT​: Communicatienetwerken, inhoud en technologie​

  Directoraat-generaal ENER: Energie

 • DEMO Trends Nieuwsbrief - voorjaars editie

  11-04-2018

  ​​​​​​​​​​​​

  We have got spring news for you!!

  In de nieuwsbrief DEMO Trends van voorjaar 2018 informeren wij u over algemene trends, onze projecten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vastgoedinformatiemanagement. Leer alles over onze 'innovatiecyclus', de mogelijkheden van diverse software tools ontwikkeld in EU projecten, onze rol in het oplossen van aardbevingsschade en het verbeteren van brandveiligheid.

  Open de nieuwsbrief

  Download de pdf van de nieuwsbrief

  Inschrijven voor de nieuwsbrief DEMO Trends

  Bekijk het archief van voorgaande nieuwsbrieven​

 • Artikel over INSITER in TVVL Magazine

  19-02-2018

  ​In het TVVL Magazine (oktober 2017) is een artikel gepubliceerd over de voortgang van het Horizon 2020-INSITER project:  Ontwikkeling van intuïtieve technieken voor zelfinspectie.

  Als gevolg van de in ontwikkeling zijnde wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ gaan marktpartijen in de bouwsector bewuster aan de slag met bouwkwaliteit. Als deze wet in 2018 of 2019 wordt ingevoerd, dan zal ook tijdens realisatie van gebouwen de kwaliteit worden gecontroleerd. Na realisatie wordt vervolgens de totale kwaliteit beoordeeld en wordt een kwaliteitsverklaring uitgegeven. Een onafhankelijke toelatingsorganisatie zal waarschijnlijk gaan beoordelen of de gebruikte methode van kwaliteitsborging voldoet. Vanuit dit perspectief wordt het duidelijk dat kwaliteitscontrole tijdens de bouw, preventieve kwaliteitsmaatregelen en reparaties van gedetecteerde bouwfouten een steeds hogere prioriteit gaan krijgen. Hoe kan kwaliteitsborging efficiënt worden georganiseerd op een manier waarbij de kwaliteit stijgt, de faalkosten worden verminderd en de realisatiekosten​ binnen de grenzen blijven? Dit is de hoofdvraag in het INSITER project. Na twee jaar onderzoek is er aanzienlijke vooruitgang geboekt. In dit artikel wordt de vooruitgang in beeld gebracht en wordt vooruitgekeken naar de komende uitdagingen.

  Lees het hele artikel hier.​

 • BIM van kerk in Obergum

  12-01-2018

  ​DEMO werkt samen met SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) in het kader van het EU project INCEPTION.​ SOGK heeft de Sint Nicolaas kapel, ook wel bekend als de kerk van Obergum​, aangemerkt als demonstratiecasus. 

  Onlangs is van het kerkje in Obergum, door een van de partners in het Inception consortium, een Point Cloud Scan gemaakt. Met behulp van deze scan is een Building Information Model (BIM) gegenereerd. 


  Dit BIM zal nu worden ingezet voor planmatig onderhoud van de kerk en het opstellen van een MJOP. Hiervoor wordt RE Maintenance, de softwaretool van DEMO voor onderhoudsplanningen, gebruikt. De gegevens uit het BIM model worden direct ingelezen  in de softwaretool ​om te kunnen gebruiken voor de onderhoudsplanningen.

 • Vernieuwde EU websites

  05-01-2018

  ​​Recent hebben wij de websites van onze EU projecten een grondige make-over gegeven.  Benieuwd naar het resultaat? 


  http://www.inception-project.eu  (Onderzoek naar toepassing van BIM tools voor cultureel erfgoed)

  http://www.insiter-project.eu (Onderzoek naar innovatieve inspectietechnieken in de bouw)

  http://www.p2endure-project.eu  (Onderzoek naar plug&play innovaties voor energiezuingie renovaties)

  http://www.mobistyle-project.eu  (​Onderzoek naar motiveren van gedragsverandering op energieverbruik door gecombineerde ICT  tools)

 • Artikel in CorporatieGids: Brandveiligheid in de genen

  20-12-2017

  ​​Artikel van DEMO in CorporatieGids online​: Brandveiligheid moet in de genen van de corporaties zitten​​. 

  Afgelopen juni werd Londen opgeschrikt door een enorme brand. De Grenfell-toren vatte vlam en die brand eiste uiteindelijk tientallen levens. Zulke rampen zorgen ervoor dat brandveiligheid bij woningcorporaties hoger op de agenda komt te staan, maar hoe brandveilig is het bezit eigenlijk? Een gesprek met Senior Adviseur Menno van den Broeke van DEMO Consultants: “Het meenemen van brandveiligheid in het beleid is cruciaal.”

  lees het gehele artikel hier​

 • Rijnstate ziekenhuis in Arnhem kiest voor DEMO RE Suite software!

  24-10-2017

  ​​DEMO heeft recent zijn nieuwste applicatie in het RE Suite framework gelanceerd: de RE Suite Early Design Configurator (EDC). De EDC genereert met behulp van kunstmatige intelligentie een BIM model. Rijnstate ziekenhuis gaat de RE Suite EDC inzetten in de tenderfase voor de nieuwe ziekenhuis apotheek. De RE Suite wordt door opdrachtgever en inschrijvers van deze tender voor een Design & Construct contract gebruikt om tot een optimaal ziekenhuisontwerp te komen. Rijnstate heeft de afgelopen vier jaar geparticipeerd in het EU onderzoeksprogramma STREAMER. Daarin heeft zij onder andere samengewerkt met DEMO Consultants. 

  Bekijk dit filmpje voor de toepassing en mogelijkheden van de RE Suite EDC.​ ​

  Wij zijn zeer verheugd dat Rijnstate ziekenhuis deze innovatieve methode in gaat zetten en kijken uit naar de samenwerking met (het team van) WillemJan Hanegraaf en Albert van der Beek van Rijnstate.


 • Tweede workshop BIM voor ziekenhuizen

  25-09-2017

  ​​​​​​​Op woensdag 20 september 2017 vond de tweede interactieve design workshop BIM van Europees onderzoeksproject Streamer plaats. De workshop werd georganiseerd door Rijnstate (Arnhem) in samenwerking met de consortiumpartners.​ Het was een succesvolle dag met zeer enthousiaste reacties van de deelnemers na afloop.

  Tijdens deze workshop hebben wij de resultaten van het vierjarige internationale STREAMER​ onderzoek naar Energie Efficiënt Ontwerpen met BIM tools gedeeld. Daarnaast informeerden we de deelnemers over de hieruit voortgekomen aanpak en de software-instrumenten. Hierbij werden mogelijkheden getoond om energie en kosten te besparen in ziekenhuis of zorginstellingen werd een effectiever ontwerpproces bij renovatie en nieuwbouw van uw gebouw(en) gedomonstreerd. Zo verkreeg men inzicht in internationale ontwikkeling en praktische toepassing op Europees niveau van deze nieuwe kennis. 


  DEMO gaf tijdens de workshop een demonstratie van de nieuwe functionaliteiten van onze software (Life Cycle Cost berekening aan de hand van BIM/IFC model, energieprestatie, KPI dashboard). Eén van de innovatieve tools is de Early Design Configurator (EDC), ontwikkeld binnen de RE Suite van DEMO. De EDC creëert ontwerpalternatieven op basis van een Programma van Eisen (PVE) en de zogenaamde ontwerpregels. Deze ontwerpalternatieven worden vervolgens op basis van meerdere Key Performance Indicators KPI's met elkaar vergeleken in de Decision Support Tool (DST). Zo kan in een veel vroegere fase van het ontwerpproces bepaald worden welk alternatief de meest optimale energieprestatie levert tegen de laagste investering en hoe het zit met de Life Cycle Costing van het ontwerpalternatief. De deelnemers konden tijd​ens de workshop zelf oefenen met de tools onder begeleiding van onze software ontwikkelaars. 

  Bent u ook geï​nteresseerd in deze nieuwe tools in de RE Suite? Neem dan contact met ons op voor een toelichting van alle mogelijkheden (ook buiten het zorgvastgoed) en voor een demonstratie.​


  Lees meer over STREAMER​

 • Nieuwsbrief september 2017 is uit!

  20-09-2017

  ​​​​​​​We have got news for you!!

  In de nieuwsbrief DEMO Trends van september 2017 informeren  wij u over algemene trends, onze projecten en nieuwe ontwikkelingen. Met name de internationale ontwikkelingen binnen DEMO komen in deze nieuwsbrief naar voren.

  Open de nieuwsbrief

  Download de pdf van de nieuwsbrief

  Inschrijven voor de nieuwsbrief DEMO Trends

  Bekijk het archief van voorgaande nieuwsbrieven​

 • DEMO is genomineerd voor Digital Awards

  07-08-2017

  ​​​​Met gepaste trots kunnen wij melden dat DEMO is genomineerd voor een CorporatieNL Digital Award 2017 in de categorie 'Meest innovatieve product'.  Het gaat om implementatie van de app RE Maintenance (in combinatie met de RE Maintenance applicatie uit de RE Suite) bij onze klant SCW Tiel. Zij kunnen met deze innovatieve software snel en efficiënt met de iPad conditiemetingen voor het bestaande vastgoed uitvoeren (volgens o.a. NEN 2767) en real time meerjarenonderhoudsbegrotingen generen.

  ​Op 16 november worden de CorporatieNL Digital Awards 2017 uitgereikt tijdens het congres 'De digitale corporatie'. ​​

  Stem mee als jij ook vindt dat DEMO een award verdient

  We houden het natuurlijk l​iever niet alleen bij een nominatie, maar dan hebben we wel jouw stem nodig. De finalisten van deze award worden namelijk voor 100% bepaald door het aantal publieksstemmen. Stem je mee? Breng je stem uit tot 2 oktober 2017. Bekijk onze projectpagina en stem!

  Als dank aan alle deelnemers aan deze stemming wordt een Samsung Galaxy Tab ter waarde van €199,= verloot. Stem!

Deze website gebruikt cookies

Dankzij functionele cookies kunnen we jouw voorkeuren onthouden. Met cookies voor analyse kunnen we de website optimaliseren om je zo een betere gebruikservaring te bieden. Marketingcookies gebruiken we om content en advertenties te personaliseren. Daarnaast delen we informatie over het gebruik van onze site met onze partners voor social media. Zij kunnen deze combineren met andere informatie die je aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van het gebruik van hun services. Door op zelf instellen te klikken kun je controle uitoefenen over welke cookies je toestaat. Door op akkoord te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van de cookies. Privacy statement.

Ik accepteer de volgende cookies:
Akkoord
More