Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
DEMO:  DEMO Consultants B.V., KVK nr. 28071545; de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
U: de gebruiker (bezoeker) van de website alsmede de door u vertegenwoordigde rechtspersoon;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;​
Het onderstaande is van toepassing op elke pagina die naar deze disclaimer verwijst. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • De content is door DEMO met de groots mogelijke zorg samengesteld doch DEMO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele  onjuistheden.
  • DEMO behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de content te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
  • DEMO is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke content dan ook van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt  inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan DEMO te worden verzocht. 
  • U, de gebruiker, vrijwaart DEMO, de werknemers van DEMO, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.


Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .