De voordelen van BIM

Waarom is BIM de toekomst voor vastgoedbeheerders?

BIM is een groeiend begrip binnen de vastgoedwereld. Tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijk, wat levert BIM nu eigenlijk op? Wat zijn de voordelen? Waarom zou mijn organisatie BIM moeten inzetten? Deze en andere vragen horen wij dikwijls bij DEMO.

Tijd voor antwoorden op deze vragen en een toelichting over de rol van DEMO bij het bevorderen van het gebruik van BIM.
BIM Speed
Wat is BIM?
BIM staat voor Bouw Informatie Model. Veel mensen denken het digitale 3D presentatie van een bouwwerk is. Maar BIM is veel méér dan dat. BIM is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld (Zie voor volledige beschrijving: Wikipedia: Bouwwerkinformatiemodel). In het gebruik gaat het niet alleen om de uitwisseling van 3D modellen, de uitwisseling van data is minstens zo belangrijk. Data die centraal wordt opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor de verschillende computerprogramma’s van de samenwerkende partijen.

​Waarom BIM?

In een bouwproject en bij het beheer van de bouwwerken moeten veel verschillende partijen met elkaar samenwerken. Zij wisselen, allemaal vanuit hun eigen discipline, heel veel informatie uit. Voordat BIM bestond had iedere partij zijn eigen (papieren) documenten en wisselden zij informatie uit die weer door mensen werd geïnterpreteerd en verwerkt. Bij het gebruik van BIM wisselen deze partijen geen documenten uit, maar data. Gegevens worden, waar mogelijk, maar één keer ingevoerd in de computer en vervolgens door de verschillende partijen gebruikt in de eigen toepassingen en software.

Dankzij BIM wordt beter, efficiënter, economisch voordeliger en sneller gebouwd. Die voordelen gelden voor alle betrokken partijen uit de keten.

 

Voor wie is BIM interessant?

Een BIM-model bevat gegevens voor alle betrokken partijen, zij hebben toegang tot (een deel van) het model en kunnen vanuit hun eigen rol aanpassingen maken.

Dat maakt BIM relevant voor opdrachtgevers, architecten, constructeurs, uitvoerende bedrijven, toeleveranciers en beheerders.

 

Open BIM standaarden

"Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder"

Omdat samenwerking zo'n belangrijk aspect is zijn standaarden en afspraken over het vastleggen en uitwisselen van data en informatie en de structuur van BIM-modellen onmisbaar. In 2016 is door een aantal partijen uit de bouw de BIM basis ILS geformuleerd. Daar bleek een grote behoefte aan, inmiddels hebben vele bouw- en onderwijspartners zich hierbij aangesloten en is deze op verzoek van buitenlandse partners al vele malen vertaald.

Kort geleden zijn deze basisafspraken op basis van nieuwe kennis en inzichten verbeterd. Hierdoor zijn ze voor een breder publiek begrijpelijk, aantrekkelijk en toepasbaar. De nieuwe versie wordt op 2 oktober gelanceerd tijdens de online BIM Loket D-day.

 

BIM-SPEED

Als DEMO nemen wij deel aan het Europese Horizon2020-project BIM-SPEED. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar verbetering van de energieprestaties van de oudere gebouwenvoorraad.

 

Doel van het project

Het grootste deel van de gebouwen in Nederland en de rest van Europa is ouder dan 30 jaar en is toe aan renovatie. Daarnaast zijn de energieprestaties van deze oudere gebouwen onvoldoende en hebben daarmee een onevenredig grote milieu-impact. Daar ligt een enorme uitdaging; hoe kunnen we de prestaties van onze gebouwenvoorraad verbeteren.

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een platform,tools en methodes met een centrale informatiebron als kern: het Building Information Model (BIM) en daaraan gerelateerde relevante informatie. We noemen dit BIMSpeed-platform. Deze "snelweg" voor het uitwisselen van data en informatie wordt zeer laagdrempelig aangeboden aan belanghebbenden. Dit model zal de katalysator zijn voor een slimmere, efficiëntere methode van grondige renovatie voor de (woning)bouwsector.

 

Bij een renovatie wordt vaak tegen de volgende knelpunten aangelopen

  • Geen of onjuiste data en informatie over de huidige situatie
  • Geen of weinig binding en draagvlak bij bewoners
  • Onvoldoende inzicht in mogelijke verbeteringen
  • Slechte of onvoldoende communicatie tussen de belanghebbenden

 

De oplossing voor veel van deze knelpunten ligt in goed informatiemanagement.  Het BIM-model is daarbij het platform waar de informatie wordt verzameld en ontsloten voor analyses en ontwikkeling van renovatiescenario's. Doordat het BIM-model toegankelijk is voor alle betrokken partijen wordt communicatie aanzienlijk verbeterd.

 

De Workflow zie er als volgt uit:

workflow.png

Toelichting

  1. Data van het bestaande complex wordt door sensoren. inspecties en conditiemeting verzameld
  2. Op basis van papieren tekeningen of laserscan point cloud en alles wat daar tussen in zit wordt een Basis BIM model gemaakt De data uit stap 1 wordt beschikbaar gemaakt binnen dit BIM- model
  3. Op basis van het BIM-model worden renovatiescenario's ontwikkeld
  4. Analyses m.b.t. energiebesparing en de kosten geven de juiste informatie voor goed onderbouwde beslissingen.
  5. Beslissingen zijn genomen, het plan ligt klaar. Het is tijd voor engineering, aanbesteding en uitvoering van de renovatie
  6. Ook in de gebruiksfase blijft het BIM platform leidend als informatieplatform

 

Ben je geïnteresseerd in het gebruik van BIM in een renovatieproject? Sluit je dan aan bij de Stakeholder Community en blijf betrokken en op de hoogte van ontwikkelingen.

Download de flyer en registreer je hier.


Wil je gewoon eens sparren over het gebruik en de impact van BIM neem dan contact op met André van Delft.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .