Overige

Bij utilitair vastgoed staat het bedrijfsproces centraal

Utilitaire gebouwen zijn secundaire productiemiddelen die het primaire proces moeten ondersteunen: effectief, doelmatig en goedkoop. Het property en facility management staat uiteraard in het teken van deze doelstellingen. Het treedt zelden op de voorgrond maar stuurt en organiseert op de achtergrond, onzichtbaar maar efficiënt.​
DEMO ondersteunt gebouwbehe​​erders met huisvestingsplannen, gebouwinspecties, energiebeheer, onderhoudsplanning en exploitatieberekeningen. Dat doen we met adviezen, maar ook met software producten, zoals de Real Estate Suite die bestaat uit verschillende modulen voor investeringsafwegingen, property management, energieprestatieberekeningen en onderhoudsplannen.​

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .