Software implementatie

Gezamelijk met en voor de klant

Een goede implementatie staat of valt met een juist plan van aanpak. DEMO heeft een basis plan van aanpak opgesteld dat opgebouwd is uit drie fasen:
- Voorbereiding en datamigratie
- Configuratie en realisatie
- Oplevering
DEMO heeft een zes stappen model ontwikkeld om tot een heldere en effectieve implemenatie te komen.
1. Intake
2. Pre configuratie
3. Installatie ter plaatse of op afstand
4. Instructie
5. After sales service
6. Support

​Wij maken gebruik van checklists  om huidige hardware, software en gebruikers in kaart te brengen. Op basis van een grondige voorbereiding voeren wij een preconfiguratie uit en installeren de juiste software.

Wanneer het systeem geïnstalleerd is, kan je het systeem direct gebruiken. Uiteraard kunnen er zich in de beginperiode vragen voor doen. DEMO biedt op afstand ondersteuning aan middels telefoon, e-mail, website en “remote access”. Tevens kunnen nog aanpassingen en aanvullende migratieverzoeken worden ingediend.

Uiteraard worden de diverse belanghebbenden en de gebruikers niet vergeten. Zij zullen op het juiste moment van voldoende informatie voorzien worden en meegenomen worden in het gebruik van de software.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .