Digitalisering / BIM
BIM inzetten met software tools voor vastgoedinformatiemanagement
De inzet van BIM voor beheer en onderhoud is ‘buzzing’ in de vastgoedwereld. Maar wat heeft BIM nu concreet te bieden? Een BIM (Building Information Model) is, behalve een geometrische weergave van een gebouw (een 3D model), vooral interessant als het verzamelpunt en schakelstation van alle vastgoedinformatie. Een groot voordeel is uiteraard dat iedereen vanuit een model met dezelfde gegevens werkt en dat de relevante informatie eenvoudig bereikbaar is. Bovendien biedt het model een aantrekkelijke visualisatie van het vastgoedobject dat ook inzetbaar is richting gebruikers, eigenaren en huurders of voor communicatie over het vastgoedobject.
Door gebruik te maken van open BIM-standaarden is jouw vastgoedinformatie optimaal toegankelijk.

Net zoals voor andere informatiebronnen geldt óók voor BIM dat deze de informatie moet bevatten die nodig is om vastgoedprocessen te ondersteunen. Dit krijgt vaak vorm door het gebruik van normen en protocollen die de informatiebehoefte omzetten in concrete afspraken. Vanuit die context is DEMO ook overtuigd en actief betrokken bij meerdere initiatieven om dit vorm te geven.

In de NEN 2660 commissie wordt op dit moment een norm opgesteld voor harmonisatie van de structuur van informatiesystemen voor de bouw. Dit is ingegeven door de huidige praktijk van systemen die vaker niet dan wél op elkaar aansluiten. DEMO draagt hierin bij vanuit onze software en data-expertise enerzijds, maar nadrukkelijk ook vanuit de praktijk; uiteindelijk hebben de structuur- en informatiekeuzes aan de voorkant invloed op de werkwijze in het veld.

Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij BuildingSmart, het voornaamste internationale BIM orgaan. De centrale opdracht van BuildingSmart is het bevorderen van transparantie en samenwerking in de vastgoedsector. Dit wordt gedaan door het definiëren en gebruik van open standaarden. Hieruit is onder andere IFC ontstaan, de meest gebruikte vorm van BIM voor uitwisseling tussen partijen.

Tenslotte is het ook belangrijk om het voorgaande een praktische invulling te geven. Hiervoor is de BIM Basis informatieleveringsspecificatie  (ILS) een ideaal uitgangspunt; een aantal simpele afspraken voor het opzetten en gebruiken van BIM, rechtstreeks uit de praktijk. DEMO is lid van de toepassingscommissie, die advies geeft over het gebruik en de implementatie van de BIM Basis ILS.

Ook internationaal neemt DEMO deel in diverse onderzoeken met als doel om BIM toepassingen verder door te ontwikkelen en te implementeren.
Benieuwd naar hoe je zelf praktische stappen kan zetten? Neem contact met ons op om je te laten informeren.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .