R&D Werkzaamheden

Research and Development werkzaamheden

Door methodes, tools, vakgebieden, data, informatie en organisaties te combineren / verbinden zullen nieuwe inzichten en creatieve oplossingen ontstaan. Creativiteit ontstaat door kennis en vaardigheden toe te passen in nieuwe situaties. En dat is precies wat we doen bij DEMO met onze Research & Development werkzaamheden.
De wereld zal geconfronteerd gaan worden met sterke klimaat- en demografische veranderingen, met een sterke focus op duurzaamheid & energiezuinigheid. Betrouwbaarheid, beschikbaarheid en de veiligheid van zowel nieuwe en bestaande gebouwen en infrastructuur als ook van data en informatie worden steeds belangrijker. Er komt meer en meer data beschikbaar, vanuit de maatschappij, overheden, bedrijven, gebruikers, gebouwen en infrastructuur. Inspecties en opnamen worden steeds intelligenter. De ICT tools en technieken ontwikkelen zich snel en worden omvangrijker, krachtiger en effectiever. Data uitwisseling vindt steeds meer geautomatiseerd plaats. De ICT infrastructuur wordt volwassener. De interpretatie en analyse van data en het daarmee omzetten van data naar informatie steunt op de combinatie van kennis van de context, menselijk inzicht en digitale technieken en tools. DEMO is volop betrokken bij het uitvoeren van hoogwaardig onderzoek op dit gebied.
DEMO beschikt over de onderstaande algemene competenties en voert de volgende R&D activiteiten uit: 
  • Prototype modellering, softwareontwikkeling en implementatie
  • BIM, GIS en Semantic Web software integratie en configuratie
  • Verbetering van energie-efficiëncy en hulpmiddelen voor energieberekening
  • Taxatie- en exploitatiemodellen voor gebouwen en infrastructuur
  • Beoordeling, onderzoek en monitoring van de staat en energieprestaties van gebouwen en infrastructuur
  • Tools en methoden voor portefeuille- en asset management
  • Website ontwikkeling, kennismanagement, training en disseminatie
  • Projectmanagement & schrijven van voorstellenNeem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .