Insiter

Intuitive Self-Inspection Techniques using Augmented Reality for construction, refurbishment and maintenance of energy-efficient buildings made of prefabricated components

INSITER is een onderzoeksproject naar intuïtieve zelfinspectie technieken voor de bouw, renovatie en onderhoud. Hierbij richten we ons met name op verbetering van kwaliteit en energieprestatie van gebouwen. De hiervoor ontwikkelde INSITER methodologie wordt in demonstratieprojecten, waaronder het Office Lab van The GreenVillage​ getest.
Het INSITER projectvoorstel is opgesteld door DEMO Consultants, die ook de projectcoördinator is. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de Nederlandse partners SBRCURnet, ISSO en DWA. Buitenlandse key-partners zijn Ipostudio Architetti Srl en Universita Politecnica Delle Marche uit Italië, FraunhoferGesellschaft en Hochtief Vicon uit Duitsland, Dragados en Fundacion Cartif uit Spanje en LMS International NV uit België.

INSITER heeft als doelstelling de prestatiekloof tussen ontwerp en realisatie te overbruggen. Zelfinstructie en zelfinspectie zijn de leidende methodieken. BIM (Building Information Modeling) is de integrerende technologie voor gegevensopslag en communicatie. VR (Virtual Reality) en AR (Augmented Reality) zijn software visualisatie technieken, waaraan meetapparaten als warmtebeeldcamera's of SoundBrush, voor identificatie van akoestische lekkage, kunnen worden gekoppeld. Hiermee worden gemeten prestaties zichtbaar gemaakt. De INSITER oplossingen zijn een combinatie van methodiek (procesorganisatie), software (informatietechnologie) en toegepaste state-of-the-art meetinstrumenten.

INSITER heeft gekozen voor zelfinstructie en zelfinspectie om een aantal redenen:

- door de bouwvakker direct in te schakelen blijft de kwaliteitscontrole betaalbaar;
- door zelfinstructie weet de bouwvakker wat van hem wordt verlangd en wat er fout kan gaan;
- door zelfinspectie wordt direct gecontroleerd op eventuele fouten en kan dus de fout dus ook direct worden he​rsteld, zonder gevolgschade en zonder onnodig tijdverlies​.


Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .