Coördinatie

Algemene en technische coordinatie

DEMO treedt op als Project coördinator. DEMO heeft een bewezen staat van dienst in EU-onderzoeksprojecten sinds EU FP4 tot en met Horizon 2020. DEMO heeft jarenlange ervaring als project, technisch en wetenschappelijke coördinator, evenals leider van werkpakketten in meer dan 20 EU- en internationale onderzoeksprojecten.
De belangrijkste taken van de projectcoördinator zijn:
- Voorzitter van de General Assembly (GA), voorzitter van plenaire projectbijeenkomsten en toezicht op de uitvoering van GA-besluiten;
- Vervulling van de coördinatieverantwoordelijkheden in de subsidieovereenkomst en de consortiumovereenkomst; stimuleren en in stand houden de gedeelde visie en gemeenschappelijke doelstellingen van het project;
- Het aanspreekpunt zijn voor de communicatie met de EU.

De administratief en financieel manager draagt zorg voor effectieve communicatie, duidelijkheid en transparantie in de administratieve en financiële aangelegenheden:
- Ervoor zorgen dat alle projectpartners passende boekhoudsystemen opzetten en in stand houden in overeenstemming met nationale en / of EU-vereisten; en het bijhouden van het budget besteed door consortiumpartners;
- Assisteren van de consortium partners;
- Opstellen van de plannen en ondersteunen van de projectcoördinator in: algemeen werkplan, budgetplan en financiële rapporten; voortgangsrapporten en prestaties; disseminatieplan. exploitatieplan en het beheer van intellectuele-eigendomsrechten; Kwaliteitsborging en risicobeheerplan; Genderactieplan; en financiële rapportage.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .