RE Maintenance

Software voor onderhoudsplanning volgens NEN 2767

Vastgoedbeheerders leggen steeds meer nadruk op resultaatgericht werken en het beheersen van financiële risico’s. De meerjarenonderhoudsplanning is het instrument om risico’s en kosten van onderhoud te beheersen en kwaliteitsniveaus van vastgoed te monitoren.
RE Maintenance biedt je de volgende mogelijkheden:
- Objectbeheer: voor invoer en wijzigen van objectgegevens.
- Inventarisatie: voor invoer en wijzigen van inventarisatie gegevens.
- Inspectie: voor invoer en wijzigen van inspectiegegevens.
- Analyse: voor het uitwerken van onderhoudsplannen, het maken van scenario’s, het instellen van onderhoudsniveaus en het schuiven met activiteiten.
- Rapportage: voor het opstellen van rapportages in Word, Excel, PDF.
- Beheer: voor het inrichten en aanpassen van bestanden met bouwdelen, activiteiten en gebrekenlijsten, selectiecriteria en beleidslabels.

Strategische vastgoedkeuzes zijn eenvoudig in te voeren. Naast de onderhoudsniveaus kunnen object strategieën en exploitatievormen (beleidslabels) worden verwerkt.

Onderhoudsplanningen kunnen gemakkelijk worden bijgesteld doordat er inzicht is in het effect van onderhoudsactiviteiten met een lage prioriteit of activiteiten die buiten het gekozen onderhoudsniveau vallen.

RE Maintenance werkt naadloos samen met opname app RE Onsite om handig en snel conditiemeting uit te kunnen voeren.
Ook kan je direct je BIM modellen inlezen in RE Maintenance en zo een snelle en inventarisatie en inspectie uitvoeren. Hetzelfde BIM model kan gebruikt worden om je inspectieresultaten te visualiseren.

Beheer en onderhoud is op deze manier eenvoudig te overzien en helpt om kosten te besparen!

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .