RE Infrabeheer
Software voor asset management en het onderhoud van infrastructuur
In asset management van infrastructuur gaan grote bedragen om. DEMO heeft in samenwerking met klanten een software tool ontwikkeld waarmee partijen het beheerproces helder, efficiënt en real-time kunnen monitoren.
Of het nu een traditionele samenwerking betreft of een prestatiecontract, RE Infrabeheer zorgt in alle gevallen dat je kosten bespaart en je kwaliteit van je assets toeneemt.
DEMO heeft RE Infrabeheer ontwikkeld om de eigenschappen en kwaliteit van de openbare ruimte en infrastructuur vast te leggen en te monitoren (gebaseerd op de beeldmeetlatten van CROW 323). Het gaat onder andere om wegverharding, markering, bebording en openbare verlichting. Ook de groenelementen, zoals gras, beplanting, bomen, watergangen en het buitenruimtemeubilair zijn als objecten opgenomen. Het onderhoudsmanagementsysteem bevat een iPad app voor opname in het veld.

Dit bespaart aantoonbaar veel werk. RE Infrabeheer zorgt  voor slimmere en  goedkopere inspecties met een hogere en objectieve informatiewaarde.
RE Infrabeheer bevat onder andere: 
Beheer van objecten en schouwen op kantoor met behulp van de cliënt-applicatie
  • Op basis van steekproeven of van manuele input wordt een overall random schouwplanning opgesteld door een beheerder
  • In de schouwplanning worden vervolgens de resources (inspecteurs) gekoppeld
  • De inspecteurs krijgen automatisch de schouwen toegewezen en krijgen daarmee de beschikking over de relevante informatie over de aan hen gekoppelde objecten en schouwen op hun iPad. Naast geplande schouwen kunnen de inspecteurs ook ad hoc afwijkingen uitvoeren

Uitvoeren van een opname en schouw met behulp van de iPad
  • Oproepen van gegevens en informatie op de iPad 
  • Invoeren van schouw, registratie meldingen

Genereren van het inspectieverslagen door beheerder
  • Direct bekijken van meldingen van afwijkingen die door een inspecteur ingevoerd zijn
  • Validatie door de beheerder
  • Controle van uitgevoerde schouw

Analyse, controle
  • Genereren van managementinformatie
  • Genereren van procesrapportagesNeem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .