RE Energie

Software voor energieprestatieberekening en -besparing

Energie is een hot item. Een verbeterde energieprestatie resulteert in een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere beheerskosten. Daarom is het zowel economisch als maatschappelijk relevant om een scherp inzicht te hebben op de energieprestatie van een gebouw en de mogelijkheden voor verbetering. Om de energieprestatie voor zowel woningen als utiliteitsbouw in nieuwbouw en bestaande bouw te kunnen bepalen worden de laatste standaarden gebruikt.
Met het energielabel voor gebouwen heeft een gebouweigenaar inzicht in de energieprestatie van zijn gebouw of woning. Het is een hulpmiddel om te bepalen welke maatregelen de eigenaar kan nemen om het gebouwgebonden energiegebruik te verminderen.

DEMO heeft de software applicatie RE Energie ontwikkeld waarmee je als corporatie, beheerder en adviseur efficiënt
energieprestatie opnames kan uitvoeren. Voor woningcorporaties speelt de bepaling van de energie-index ook een belangrijke rol in het vaststellen van de maximale huur voor hun woningen op basis van Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW).

Om de factor energieprestatie volwaardig mee te wegen in gebouwmodellering, ontwerpbeslissingen en beheerplannen is het zeer aan te bevelen om alle energie parameters in het BIM model van een gebouw op te nemen. RE Energie kan hiervoor met behulp van (open format) IFC bestanden op doeltreffende wijze een koppeling leggen met het BIM model.

RE Energie is ook goed te gebruiken in combinatie met RE Monitoring, waar alle sensorgegevens vanuit je gebouwen direct overzichtelijk in beeld gebracht worden.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .