Vincent

Adviseur

Vincent Gruis is hoogleraar Housing Management aan de Technische Universiteit Delft, waar hij ook afstudeerde en promoveerde. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op organisatorische strategieën voor de vernieuwing van de woningvoorraad. Hoe kunnen partijen (overheden, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, architecten en natuurlijk gebruikers) samen werken om de leefomgeving beter te maken? De laatste jaren concentreert hij zich met name op het realiseren van een circulaire woning- en vastgoedvoorraad. Zijn stijl kenmerkt zich door een combinatie van een analytische blik met een verbindende houding en hij probeert daarbij altijd pragmatisch te blijven, zonder kernwaarden geweld aan te doen. Hij is een groot voorstander van co-creatie, waarbij academici niet alleen over het beroepenveld nadenken, maar met partijen in het veld nieuwe oplossingen ontwikkelen. Naast zijn werk aan de TU Delft, neemt Vincent ook deel aan diverse commissies in de vastgoedwereld, waaronder ook de Raad van Advies van DEMO.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .