Missie

Wij helpen bij het maken van optimale keuzes bij het creëren en beheren van vastgoed.

Betrokken. Professioneel. Vindingrijk. Inspirerend.

DEMO levert met goed vastgoedinformatiemanagement een bijdrage aan het veilig, gezond, duurzaam en prettig kunnen wonen, werken, reizen en transporteren in een veranderende wereld.
Eigenaren, beheerders en gebruikers van vastgoed staan continue voor keuzes hoe zij optimaal met hun vastgoed kunnen omgaan. Voor een enkel gebouw of stuk infrastructuur of hun totale portefeuille of areaal. Is het vastgoed functioneel, veilig, energiezuinig, schoon, juist onderhouden, financieel gezond, voldoet het aan de regelgeving en is het toekomstbestendig? Op strategisch, tactisch en operationeel niveau dienen er keuzes gemaakt te worden en processen bewaakt te worden. Om de juiste keuzes te maken en processen te bewaken heb je de juiste vastgoedinformatie nodig. Niet te veel, niet te weinig, up-to-date en bruikbaar en bij voorkeur financieel rendabel. Als je weet welke informatie je nodig hebt, dan weet je ook welke bruikbare data je moet verzamelen en up-to-date moet houden om aan die informatie te komen. De data moeten nuttig, compleet, correct, uniform en transparant zijn. Naast het vermogen om de juiste vragen te kunnen stellen zijn  professionele vastgoed- en  ICT- kennis, software en systemen hierbij van vitaal belang.
 
DEMO helpt haar klanten door diensten en systemen te ontwikkelen en te leveren die op consistente wijze diverse vastgoedvragen van diverse gebruikers op het juiste moment, op de juiste plaats, en op een begrijpelijke manier tegen zo laag mogelijke kosten beantwoorden.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .