Woningcorporaties
Woningcorporaties worden aangesproken op hun prestaties
De overheid vindt dat corporaties onvoldoende naar vermogen presteren. Wel krijgen corporaties door diezelfde overheid een brede rol toebedeeld als maatschappelijk ondernemer en investeerder. Corporaties verschillen in de wijze waarop ze een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zij hebben echter één ding gemeen, hoe groter het pallet aan interventies, hoe complexer de keuzemogelijkheden en hoe belangrijker kennis en instrumenten om de verschillende investeringen op waarde te schatten. DEMO Consultants ondersteunt corporaties met kennis en instrumenten om waarde te creëren.
Voor elke corporatie is het een uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien. En hoe krijgt iedereen de juiste informatie? Dat is de opgave wanneer je te maken hebt met veel, complexe informatie. Een innovatief informatiebeleid moet dit realiseren. DEMO en RE Suite helpen u bij een stapsgewijze implementatie van een stabiel systeem voor vastgoedinformatiemanagement.​ Al jaren leveren wij een pakket van diensten en producten waarmee het vastgoedbeheer van woningcorporaties wordt ondersteund. Van effectief asset management, technisch beheer, conditiemeting & meerjaren onderhoud tot brandveiligheidsinspecties en advies.​
Vernieuwde RE Suite voor verantwoording Aw-WSW
Adviseurs van DEMO Consultants hebben aan de wieg gestaan van de conditiemeting in Nederland en Europa en dragen nog steeds bij aan de doorontwikkeling van NEN 2767 en NTA 8026. De RE Suite en met name de planningssoftware RE Maintenance is daar geheel op aangesloten.

De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW is sinds 1 januari 2019 van kracht. Deze ontwikkeling is voor ons aanleiding geweest om de functionaliteiten die de RE Suite biedt, nog eens goed tegen het licht te houden en waar nodig of mogelijk te verbeteren.

In het kader van de beoordeling van de portefeuillestrategie van woningcorporaties dienen deze onder andere aan te geven in welke conditie het bezit verkeert. Met RE Maintenance kon de conditie op verschillende niveaus al worden bepaald, maar gebleken is dat er veel vragen bestaan met betrekking tot het bepalen van geaggregeerde conditiescores voor vhe’s of complexen. RE Suite en RE Maintenance zijn daarom in 2019 uitgebreid om woningcorporaties nog beter te ondersteunen bij de verantwoording aan Aw-WSW.


Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .