Woningcorporaties

Woningcorporaties helpen bij het leveren van prestaties

De overheid vindt dat corporaties naar vermogen moeten presteren. Daarbij krijgen corporaties door diezelfde overheid een brede rol toebedeeld als maatschappelijk ondernemer en investeerder. Corporaties verschillen in de wijze waarop ze een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zij hebben echter één ding gemeen, de behoefte aan kennis en instrumenten die hen in staat stellen op de juiste manier met data (gegevens) om te gaan. DEMO Consultants levert corporaties deze kennis en instrumenten.
Voor elke corporatie is het een uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien. Welke gegevens heb ik nodig? Hoe verzamel ik deze? En hoe krijgt iedereen de juiste informatie? Dat is een hele opgave wanneer je te maken hebt met veel gegevens en complexe informatie. DEMO en RE Suite helpen je bij een stapsgewijze implementatie van een stabiel systeem voor vastgoedinformatiemanagement. Al jaren leveren wij een pakket van diensten en producten waarmee het vastgoedbeheer van woningcorporaties wordt ondersteund en geoptimaliseerd. Dat begint bij het verzamelen van gegevens, waarbij wij gespecialiseerd zijn in onderhoud (NEN2767) en brandveiligheid, en zet zich voort in advisering over en ondersteuning bij het structureren en analyseren van deze gegevens. Daarbij maken wij gebruik van onze oplossing RE Suite.

Vernieuwde RE Suite voor verantwoording Aw-WSW

Adviseurs van DEMO Consultants hebben aan de wieg gestaan van de conditiemeting in Nederland en Europa en dragen nog steeds bij aan de doorontwikkeling van NEN 2767 en NTA 8026. De RE Suite en met name de planningssoftware RE Maintenance is daar geheel op aangesloten.

De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW is sinds 1 januari 2019 van kracht. Deze ontwikkeling is voor ons aanleiding geweest om de functionaliteiten die de RE Suite biedt, nog eens goed tegen het licht te houden en waar nodig of mogelijk te verbeteren.

In het kader van de beoordeling van de portefeuillestrategie van woningcorporaties dienen deze onder andere aan te geven in welke conditie het bezit verkeert. Met RE Maintenance kon de conditie op verschillende niveaus al worden bepaald, maar gebleken is dat er veel vragen bestaan met betrekking tot het bepalen van geaggregeerde conditiescores voor vhe’s of complexen. RE Suite en RE Maintenance zijn daarom in 2019 uitgebreid om woningcorporaties nog beter te ondersteunen bij de verantwoording aan Aw-WSW.


Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .