Gebouwkwaliteit

Over de volle breedte

Gebouwkwaliteit heeft betrekking op het in kaart brengen van de kwaliteit van gebouwen en de gebouwde omgeving. DEMO adviseurs verzamelen tijdens een opname of inspectie relevante informatie die vervolgens wordt vertaald naar (beleids)advies.
Gebouwen en hun omgeving moeten goed en veilig zijn. Dat is ook precies waar DEMO adviseurs zich mee bezighouden. Het is een zeer breed begrip. Gebouwkwaliteit kan gaan over energetische, bouwtechnische, functionele of ruimtelijke kwaliteit. Maar daar hoort ook veiligheid en regelgeving op het gebied van bouwen en gebouwen bij.  DEMO adviseurs hebben zowel inhoudelijke kennis van (de kwaliteit van) gebouwen als van regelgeving en handhaving. Onze kennis van en ervaring met het uitvoeren van (grootschalige) opname en inspectieprojecten en de daarvoor benodigde software tools vult de inhoudelijke kennis aan. Dat stelt ons in staat om over de volle breedte te adviseren over de kwaliteit van gebouwen en de gebouwde omgeving. Van opname van de bestaande situatie tot het opstellen van een plan van aanpak voor verbetering, waarbij ook een verbinding wordt gemaakt met de strategische belangen van een organisatie.

Simpel gezegd komt het er op neer dat DEMO adviseurs de kwaliteit en veiligheid van gebouwen en hun omgeving in de breedste zin van het woord in beeld brengen!

Meer weten over wat DEMO voor jou kan betekenen? Wij maken graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek!

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .