Sign In

​​​​​​​​​RE Risicomanagement​

​​​

Vastgoedbeheerders leggen steeds meer nadruk op resultaatgericht werken en het beheersen van (financiële) risico’s. RE Risicomanagement is het instrument om risico’s en kosten te beheersen en kwaliteitsniveaus van vastgoed te monitoren.​​ Onze ervaring leert dat voor risicogestuurd technisch beheer een eenvoudige, pragmatische insteek tot de beste resultaten leidt.


Op deze manier kan een efficiënter en effectiever proces voor het technisch onderhoudsproces tot stand worden gebracht. RE Risicomanagement is daarbij een onmisbaar instrument. De risico’s in een complex worden geïnventariseerd met behulp van specifieke toetslijsten die beschikbaar zijn binnen onze opname software RE Opname. Met behulp van de applicatie RE Risicomanagement kunnen de verzamelde data worden geanalyseerd en vertaald in risicoscores en risicokaarten.​


Met RE Risicomanagement software van DEMO Consultants worden risico analyses van het vastgoed gemaakt en in beeld gebrachtEen voorbeeld van RE Risicomanagement, waarmee op basis van vragenlijsten, die al dan niet met een mobiele app (RE Opname) worden ingevuld, analyses gemaakt worden van risico's m.b.t. het vastgoed

​​​

​​Informatie​​

RE Risicomanagement maakt deel uit van de RE Suite voor het ontwikkelen en optimaal beheren van uw vastgoed. Download hier de leaflet​​. Voor meer informatie over de RE Suite en advisering over vastgoedontwikkeling en –beheer kunt u contact opnemen met DEMO via 015–7502520. U kunt uw vraag of informatieverzoek ook e-mailen naar resuite@demobv.nl. 

Benieuwd naar ervaringen van anderen? Lees hier​ referenties van onze klanten.​

​Door de bomen het bos blijven zien. Dat is de opgave bij een veelheid van informatie. Hoe krijgt ieder de juiste informatie? DEMO en de RE Suite helpen u bij een stapsgewijze implementatie van een stabiel systeem voor uw vastgoedinformatiemanagement.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl