Sign In

​​RE GREX

 

In grondexploitaties gaan grote bedragen om. Goede sturing en controle zijn essentieel om de grondexploitatie efficiënt en transparant te bewaken. Actueel inzicht in de stand van zaken op project- en portfolioniveau is noodzakelijk voor een gezond grondbedrijf.​


Uniek aan het softwarepakket RE GREX is de integratie van begroten, bewaken, actualiseren en herzien van de exploitaties. Door de software te koppelen aan het financiële systeem van uw organisatie kunt u op ieder gewenst moment uw grondexploitaties inzien en een actuele stand van zaken rapporteren.

Uitgebreide en flexibele rapportagemogelijkheden ondersteunen de periodieke verslaglegging (maandrapporten, kwartaalverslagen, jaaroverzicht) van (deel)projectexploitaties en de totale portfolio.
Referenties

RE GREX wordt gebruikt door toonaangevende gemeentes. Kijk voor referenties op onze website of neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Informatie

RE GREX maakt deel uit van de RE Suite voor het ontwikkelen en optimaal beheren van uw vastgoed. Download hier de leaflet.​​ Voor meer informatie over de RE Suite en advisering over vastgoedontwikkeling en –beheer kunt u contact opnemen met DEMO via 015–7502520. U kunt uw vraag of informatieverzoek ook e-mailen naar resuite@demobv.nl.

Benieuwd naar ervaringen van anderen? Lees hier​ referenties van onze klanten.​

Quote rekenkamer Zoetermeer:

​'Dat betekent dat werkelijk gerealiseerde bedragen altijd direct door vertaald worden in het geraamde grondexploitatieresultaat en vervolgens in de rapportages. Er is daarom altijd een actueel inzicht in de stand van zaken van de grondexploitaties.'​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl