Sign In

​​​​​​Research

 

DEMO Consultants wil een voorloper zijn op haar vakgebied en werkt dus continue om haar kennis up-to-date te houden door zelf nieuwe kennis en instrumenten te ontwikkelen.


Voor kennis geldt nog meer dan voor andere aspecten van een adviesbureau dat samenwerking cruciaal is. Nieuwe kennis komt alleen tot stand door een open houding, het delen van bestaande kennis en het gezamenlijk werken aan innovatie en productontwikkeling. Dit is de reden waarom DEMO Consultants sinds zijn oprichting heeft geparticipeerd in onderzoekprogramma’s van de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

DEMO Consultants ontwikkelde software modellen op het gebied van duurzame renovatie en herstructurering, energiebesparing en IFD-bouwen. Op nationaal niveau participeerde DEMO Consultants in onderzoeksprojecten van TKI, TNO, TUD, Delft Cluster en de Rijksgebouwendienst. Naast inhoudelijke modellen heeft DEMO Consultants ook programmatuur ontwikkeld voor het webbased management van internationale onderzoeksprojecten met een groot aantal partners uit verschillende landen.
 

 

​Wat doet DEMO

‘Als we wisten wat we deden,

heette het geen onderzoek.’

 

Albert Einstein​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl