Sign In

​​​​​​TRECO-Office 

2014 - heden

TRECO-Office richt zich op kantoren en openbare gebouwen en beoogt gedetailleerde kennis te verwerven om het werkelijke energieverbruik en gebouwprestaties in de praktijk te kunnen begrijpen, te monitoren en te voorspellen. Belangrijke factor die ook in de monitoring wordt meegenomen is het gebruikersgedrag.​​

Binnen TRECO-office zet DEMO haar kennis in op het gebied van de ontwikkeling van een BIM platform dat het mogelijk maakt om de gesimuleerde energieprestatie uit de ontwerpfase te vergelijken met de werkelijke energieprestatie in de gebruiksfase van het gebouw. Doel is om mogelijke afwijkingen van het jaarverbruik (uitgedrukt in €) op gebouwniveau tijdig te signaleren. Door vervolgens wijzigingen aan te brengen in het gebouwgebruik c.q. gebouwbeheer kan op jaarbasis de garantie met betrekking tot het energieverbruik afgegeven worden. Op die manier kan DEMO optreden als partner en adviseur bij het beheersen en besparen van het energieverbruik.

Meer informatie kan je vinden op de website van TRECO-Office​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl