Sign In

​​​Research NL projecten

 

DEMO doet onderzoek voor onderzoekinstellingen en overheidsinstituten. Veel onderzoek richt zich op duurzame ontwikkeling, energiebesparing en de combinatie van techniek met sociaal economische factoren.

 

Meestal wordt voor grootschalig onderzoek samengewerkt met universiteiten en collega-adviseurs in een onderzoeksconsortium. DEMO heeft veel ervaring met de Kaderprogramma’s van de Europese Unie en met Nederlandse onderzoeksprojecten, gefinancieerd vanuit het topsectorenbeleid van de overheid (TKI).

 

De Nederlandse projecten uitgevoerd binnen de Topsector Energie zijn:

  • TRECO-Office Dit project richt zich op het verwerven van gedetailleerde kennis over het het werkelijke energiegebruik van kantoren en openbare gebouwen, alsmede de relatie tussen alle invloedsfactoren op dit energiegebruik, zodat hierop zo efficiënt mogelijk kan worden ingegrepen om gebouwen nog energiezuiniger te maken. Lees hier ​meer of ga naar de website van TRECO-Office​.
  • Opschaler Dit onderzoek heeft als doel hulpmiddelen te ontwikkelen voor huishoudens, VVE’s, woningcorporaties en gemeentes om op basis van verbruiksdata uit slimme energiemeters en op basis van verbruikersinformatie de werkelijke besparingspotentiëlen in bestaande woningen beter in beeld te krijgen en zo barrières voor investeringen in energiebesparing en energiemanagement weg te nemen. Lees hier meer of ga naar de website: www.opschaler.nl​

​Bekijk de recente onderzoeks-projecten van DEMO:​


​'We hebben slechts één zekerheid met betrekking tot de toekomst, namelijk dat deze onzeker is...'​​​​​​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl