Sign In

Opschaler 

2016 - heden

Het OPSCHALER project beoogt energiegebruiksdata van slimme meters te ontsluiten (met behoud van privacy), zodat de informatie ingezet kan worden voor energiebesparingsanalyses en –maatregelen. Momenteel is het voor gebouweigenaren moeilijk om een goed beeld te krijgen van de werkelijk te verwachten besparing, omdat de meeste adviezen uitgaan van een genormeerd gebouwgebruik. Hierdoor zijn zij terughoudend met investeren.

​Binnen OPSCHALER ontwikkelt DEMO software die op basis van het werkelijke energiegebruik en de woningkarakteristieken bepaalt welke besparingsmaatregelen per individuele woning het meest efficiënt en effectief toe te passen zijn.

​Door de individuele uitkomsten te bundelen, genereert DEMO beleidsadviezen voor maatregelen op woningvoorraadniveau. Daarmee is DEMO de partner bij uitstek om vastgoedeigenaren te adviseren over hun strategische energiebesparings- en CO2-reductiedoelstellingen. Om individuele bewoners te adviseren over de maatregelen werkt DEMO samen met gespecialiseerde partners.

Voor meer informatie: www.opschaler.nl​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl