Sign In

​V-con  

 

DEMO ontwikkelt samen met RDF een innovatief software concept voor Rijkswaterstaat en Trafikverket.

 

Rijkswaterstaat en Trafikverket zijn de grootste publieke opdrachtgevers in de infrastructurele sector in respectievelijk Nederland en Zweden. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de aanleg van het wegennet, maar ook voor het onderhoud hiervan, om duurzame mobiliteit te kunnen garanderen. Ter ondersteuning van die cruciale maatschappelijke rol, hebben deze partijen behoefte aan een innovatief en betrouwbaar informatiesysteem voor het beheren van zowel eigen werkprocessen als de samenwerkingsprocessen met aannemers, adviseurs, overige overheden en marktpartijen. In het kader van een Europees samenwerkingsproject genaamde V-Con (Virtual Construction for Roads), organiseren Rijkswaterstaat en Trafikverket samen met twee grote kennisinstellingen TNO en CSTB een pre-commerciële aanbesteding voor de ontwikkeling van een innovatieve software oplossing.​

DEMO en haar vertrouwde partner RDF uit Bulgarije vormen een geslaagd consortium dat onlangs is geselecteerd voor de conceptontwikkeling. De nieuwe software zal uitermate geschikt zijn voor informatiemanagement, data-uitwisseling en integratie volgens de principes van: open standaard, Bouw Informatiemodel (BIM), Geografisch Informatie Systeem (GIS) en Systems Engineering (SE). DEMO zet hierbij haar kennis en ervaring in voor de ontwikkeling en implementatie van asset management software en databases, in combinatie met de expertise van RDF op het gebied van open standaard BIM en Semantic Web. Beheerders en eigenaren van infrastructuur en aannemers zullen hierdoor makkelijker en efficiënter met elkaar gaan samenwerken.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl