Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Research EU projecten

 

DEMO doet onderzoek voor onderzoekinstellingen en overheidsinstituten. Veel onderzoek richt zich op duurzame ontwikkeling, energiebesparing en de combinatie van techniek met sociaal economische factoren.​

Meestal wordt voor grootschalig onderzoek samengewerkt met universiteiten en collega-adviseurs in een onderzoeksconsortium. DEMO heeft veel ervaring met de Kaderprogramma’s van de Europese Unie en met Nederlandse onderzoeksprojecten, gefinancieerd vanuit het topsectorenbeleid van de overheid (TKI).

Download het boekje EeB Project review 2019 waarin de EU projecten met focuspunt energie efficiëntie zijn gebundeld: EXP_EeB PPP_Project_Review 2019.pdf


Voorbeelden van recent Europees onderzoek met DEMO als toonaangevende partner zijn: 

 • BIM Speed ​ In november 2018 is het EU-onderzoeksproject BIM Speed gestart. Het project gaat over ontwikkeling en toepassing van BIM voor renovatieprojecten in de woningbouw.  Het Horizon2020-project BIM-SPEED wil hieraan bijdragen door een combinatie van methoden en hulpmiddelen te ontwikkelen met als kern één centrale informatiebron: het Building Information Model (BIM), een digitale representatie van een gebouw. Dit model zal de katalysator zijn voor een slimmere, efficiëntere methode van grondige renovatie voor de woningbouwsector.
  Lees hier meer of ga naar de website: www.bim-speed.eu​​​

 • Safeway  In september 2018 is het EU-onderzoeksproject SAFEWAY gestart met als hoofddoel Europese wegen en spoorwegen in de toekomst robuust te houden tegen klimaatverandering en veiligheidsrisico door menselijk toedoen. Waarom is SAFEWAY belangrijk en wat levert het op? Lees hier meer of ga naar de website: www.safeway-project.eu​​​
 • Mobistyle Als consortiumpartner zijn wij eind 2016 met het EU project Mobistyle (EU Horizon2020) van start gegaan. Doel binnen dit project is het motiveren van gedragsverandering bij de eindgebruikers van energie door gecombineerde ICT  tools en modulaire informatiediensten over energiegebruik, binnenmilieu, gezondheid en lifestyle.​ Lees hier meer of ga naar de website: www.mobistyle-project.eu​​​
 • Enginency DEMO coö​rdineert sinds zomer 2016 het EU project Enginency (EU Horizon2020) binnen dit tweejarige project wordt een toolset gemaakt om energie-efficiëntie van gebouwde omgeving te verbetere​n.​Lees hier meer of ga naar de website: www.enginency-project.eu​ 
 • P2Endure Vanaf 1 september 2016 vervullen we de projectcoördinatie van P2ENDURE, een groot EU project binnen het EU Horizon2020 programma. P2Endure promoot Plug-and-Play product- en procesinnovatie voor grootschalige renovatie op energie-efficiënte wijze​. Lees hier​ meer of ga naar de website: www.p2endure-project.eu
  Het project is ook opgenomen op de website​ van ECTP​ ​(het EU-platform voor innovatie in de bouw​).
 • Inception Een H2020 EU onderzoeksproject waarbij innovatie in 3D-modellering van het cultureel erfgoed wordt gerealiseerd door middel van een integrale benadering voor tijddynamische 3D-reconstructie van artefacten, gebouwde en sociale omgeving. Lees hier meer of ga naar de website: www.inception-project.euBekijk hier de video van onze Cultural Heritage Asset Management tool.
 • Insiter Vanaf 1 december 2014 vervullen we de projectcoördinatie van INSITER, een groot EU project binnen het EU Horizon2020 programma. INSITER is een onderzoeksproject naar intuïtieve zelfinspectie technieken voor de bouw, renovatie en onderhoud. Hierbij richten we ons met name op verbetering van kwaliteit en energieprestatie van gebouwen. De hiervoor ontwikkelde INSITER methodologie wordt in demonstratieprojecten, waaronder het Office Lab van The GreenVillage getest.
 • ​​Bekijk de Insiter filmpjes​ om in snel meer duidelijkheid te krijgen over het project.​  
  ​​Het project is ook opgenomen op de website​ van ECTP​ ​(het EU-platform voor innovatie in de bouw​).​ 
  Lees hier meer of ga naar de website: www.insiter-project.eu​ 
 • Streamer Een onderzoeksproject dat zich bezighoudt met energie-efficiënte gebouwen (EeB) waarbij men streeft naar het verminderen van energieverbruik en de kooldioxide-uitstoot van nieuwe en gerenoveerde gebouwen in gezondheidszorg districten in de EU met 50% de komende 10 jaar
 • Profic​ient Onderzoek naar markt implementatie van een nieuw business model voor een netwerk van MKB's en opdrachtgevers van collectief particulier opdrachtgeverschap voor energie efficiente projecten. Lees hier​ meer of ga naar de website: www.proficient-project.eu
  Het project is ook opgenomen op de website​ v​​an ECTP​​ ​(het EU-platform voor innovatie in de bouw​).
 • V-con In het kader van een Europees samenwerkingsproject genaamde V-Con (Virtual Construction for Roads), organiseren Rijkswaterstaat en Trafikverket samen met twee grote kennisinstellingen TNO en CSTB een pre-commerciële aanbesteding voor de ontwikkeling van een innovatieve software oplossing. Lees hier meer​.​
 • Pantura Onderzoek naar een nieuwe efficiënte, duurzame benadering van bruggenbouw processen waarbij de impact op bestaande stedelijke structuur beperkt blijft. Lees hier meer of ga naar de website: www.pantura-project.eu​


Bekijk de recente onderzoeks-projecten van DEMO: 


​​


Motivating end-users behavioral change by combined tools and services on energy use, indoor environment and health

​​Enginency develops a Toolset to improve building's energy efficiency

P2Endure promotes Plug-and-Play product and process innovation for Energy-efficient building deep renovation 

Inception: Innovatie in 3D-modellering van het cultureel erfgoed door integrale benadering voor tijddynamische 3D-reconstructie 

INSITER is een onderzoeksproject naar intuïtieve zelfinspectie technieken voor de bouw, renovatie en onderhoud 

Onderzoek naar energie-efficiëntie van gezondheidszorg gebouwen en de mogelijkheden van BIM

​'We hebben slechts één zekerheid met betrekking tot de toekomst, namelijk dat deze onzeker is...'​​​​​​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl