Sign In

​​​​​​Insiter 

2014 - present​ 

INSITER is een onderzoeksproject naar intuïtieve zelfinspectie technieken voor de bouw, renovatie en onderhoud

​INSITER staat voor: Intuitive Self-Inspection Techniques using Augmented Reality for construction, refurbishment and maintenance of energy-efficient buildings made of prefabricated components. 

 

Het INSITER projectvoorstel is opgesteld door DEMO Consultants, die ook de projectcoördinator is. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de Nederlandse partners SBRCURnet, ISSO en DWA. Buitenlandse key-partners zijn Ipostudio Architetti Srl en Universita Politecnica Delle Marche uit Italië, FraunhoferGesellschaft en Hochtief Vicon uit Duitsland, Dragados en Fundacion Cartif uit Spanje en LMS International NV uit België.

INSITER heeft als doelstelling de prestatiekloof tussen ontwerp en realisatie te overbruggen. Zelfinstructie en zelfinspectie zijn de leidende methodieken. BIM (Building Information Modeling) is de integrerende technologie voor gegevensopslag en communicatie. VR (Virtual Reality) en AR (Augmented Reality) zijn software visualisatie technieken, waaraan meetapparaten als warmtebeeldcamera's of SoundBrush, voor identificatie van akoestische lekkage, kunnen worden gekoppeld. Hiermee worden gemeten prestaties zichtbaar gemaakt. De INSITER oplossingen zijn een combinatie van methodiek (procesorganisatie), software (informatietechnologie) en toegepaste state-of-the-art meetinstrumenten. 

INSITER heeft gekozen voor zelfinstructie en zelfinspectie om een aantal redenen:

  • door de bouwvakker direct in te schakelen blijft de kwaliteitscontrole betaalbaar;
  • door zelfinstructie weet de bouwvakker wat van hem wordt verlangd en wat er fout kan gaan;
  • door zelfinspectie wordt direct gecontroleerd op eventuele fouten en kan dus de fout dus ook direct worden he​rsteld, zonder gevolgschade en zonder onnodig tijdverlies​.

Bekijk hier de Insiter movies om meer te leren over dit project.​​

Bekijk hier de demonstratie / proefopstelling in The Greenvillage


Voor meer informatie

Website: www.insiter-project.eu​

​Twitter: @INSITER_eu

Buil Up Portal: website Build Up

EU-platform voor innovatie in de bouw​website​ van ECTP​ ​

ECTP: Project Review 2019


Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl