Sign In

​​​Inception  

2015 - present​

Inception: Innovatie in 3D-modellering van het cultureel erfgoed door integrale benadering voor tijddynamische 3D-reconstructie​​

INCEPTION realiseert innovatie in 3D-modellering van het cultureel erfgoed zowel van de gebouwde als de sociale omgeving. In een consortium van 14 partners uit 10 verschillende EU landen werken we samen aan dit Horizon2020 EU onderzoeksproject. 


INCEPTION’s integrale aanpak heeft tot doel een technologische doorbraak te bewerkstelligen door 3D modellering te koppelen aan de tijddimensie. De INCEPTION "Tijdmachine" zal worden ontwikkeld voor ontwerp, visualisatie en analyse van 3D BIM modellen van het culturele erfgoed door de eeuwen heen.  

Dit project richt zich op gebruikers bij onder andere rijksoverheden, gemeenten, monumentenzorg en musea. De door INCEPTION ontwikkelde methoden en tools zullen voor alle typen gebruikers toegankelijk zijn; van wetenschapper tot beheerder en van overheid tot burger. INCEPTION technieken en technologieën zullen worden getest, gevalideerd en gedemonstreerd op verschillende cultureel erfgoed locaties in Europa.

DEMO heeft binnen INCEPTION een leidende rol op het gebied van hardware, software, 3D BIM, website en online samenwerkingsplatform. Tevens leveren wij een bijdrage aan de kennisverspreiding van het project, de praktische toepasbaarheid voor vastgoedpartijen en coördineren we de Nederlandse belanghebbenden met betrekking tot cultureel erfgoed​.

Interesse? Voor meer info over de ontwikkelde tool bekijk deze video.



Voor meer informatie

Website: www.inception-project.eu

Twitter: @INCEPTION_EU​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl