Sign In

BIM Speed

2018 - hedenIn november 2018 is het EU-onderzoeksproject BIM Speed gestart. Het project gaat over ontwikkeling en toepassing van BIM voor renovatieprojecten in de woningbouw.  Het grootste deel van de bestaande woongebouwen heeft de leeftijd voor renovatie bereikt: 90% van de totale voorraad werd vóór 1990 gebouwd en meer dan 75% van de totale vloeroppervlakte van de bestaande voorraad kan worden toegeschreven aan woongebouwen.

Bovendien wordt de maatschappij zich steeds bewuster van de negatieve milieu-impact van onze leefomgeving. In deze combinatie ligt een enorme uitdaging; hoe kunnen we de prestaties van onze gebouwenvoorraad op een dergelijke schaal verbeteren?

Het Horizon2020-project BIM-SPEED wil deze uitdaging aangaan door een combinatie van methoden en hulpmiddelen te ontwikkelen met als kern één centrale informatiebron: het Building Information Model (BIM), een digitale representatie van een gebouw. Dit model zal de katalysator zijn voor een slimmere, efficiëntere methode van grondige renovatie voor de woningbouwsector.


Voor meer informatie

Website: www.bim-speed.eu​​

​Twitter: @BIM_SPEED_EU

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl