Sign In

​Technisch advies

 

DEMO adviseert over de technische en fysieke aspecten van het beheer van woningen en utilitaire gebouwen zoals scholen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, kantoren, universiteiten en sportaccommodaties, maar ook civiele infrastructuur.

 ​

DEMO inspecteert volgens de NEN 2767 Conditiemeting, stelt onderhoudsbegrotingen op, adviseert over energie en brandveiligheid en over verbetermogelijkheden van uw onderhoudsprocessen en vastgoedexploitatie. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van door DEMO ontwikkelde software.  Voor onderhoudsplanning is dat het pakket RE Maintenance​ dat volledig voldoet aan de norm voor Conditiemeting (NEN 2767). Naast de software tool voor meerjarenonderhoudsplanning is er ook software beschikbaar voor Risicoanalyse, Brandscan, mutatieonderhoud, beheer Infrastructuur, EPBD-opnamen en het beheer van energiecertificaten. DEMO is gespecialiseerd in het uitvoeren van kwaliteitsaudits, monitoringsonderzoek en technische benchmarking van vastgoedportefeuilles. Voor de diverse soorten opnamen en inspecties heeft DEMO slimme apps ontwikkeld die het inspectieproces op diverse vlakken veel effectiever maakt, waadoor de controle en de grip op het vastgoed sterk toeneemt.


Voor meer gedetailleerde informatie over ons brandveiligheidsadvieswerk:

Leaflet brandscan bestaande woningen

Informatie over de software

​De implementatie van een advies beschouwen we als een vanzelfsprekend onderdeel van een adviesopdracht.​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl