Sign In

​​​​Strategie en management


DEMO adviseert woningcorporaties, gemeenten en beleggers op het gebied van portefeuille- en vastgoedmanagement. In stand houden, verbeteren en uitbreiden.


Sturen op waarde, risicomanagement en het optimaliseren van investeringsbeslissingen staan daarbij centraal. Het gaat om belangrijke keuzes op meerdere beleidsniveaus.

  • Kernvragen zijn hierbij:
  • Hoe kan ik de vastgoedportefeuille structureren en samenstellen, passend bij mijn missie en bedrijfsdoelen?
  • Wat zijn mijn investeringsopties voor grond- en vastgoedontwikkeling?
  • Hoe zorg ik dat het onderhoudsbeleid optimaal aansluit bij mijn strategische doelstelling?
  • Hoe kan ik het vastgoed optimaal exploiteren?

 
DEMO ondersteunt u op de volgende gebieden:

  • Portefeuillemanagement, vastgoedsturing
  • Beleidsplanning onderhoud en veiligheid
  • Plan- en vastgoedeconomie
  • Interim-Management

​De implementatie van een advies beschouwen we als een vanzelfsprekend onderdeel van een adviesopdracht.​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl