Sign In

​BIM voor beheer en onderhoud 

 

BIM is een term die op veel verschillende manieren wordt uitgelegd en toegepast. Een veel gemaakte vergissing is dat BIM (slechts) een 3D model van een gebouw is. Het is veel meer dan dat.

 

De essentie van BIM is dat alle informatie over een bouwwerk niet in tekeningen maar in databases gekoppeld wordt aan de objecten en bouwdelen. Behalve de bouwkundige en geometrische informatie kunnen ook andere kenmerken zoals bijvoorbeeld kosten, planning, procesinformatie, conditie of bezetting worden gekoppeld (4D tot en met nD). Op die manier vindt er integratie plaats van alle relevante vastgoedinformatie van de totale levenscyclus van een gebouw, van ontwerp tot sloop. Ook het beheer en onderhoud van een gebouw verloopt hierdoor efficiënter, goedkoper en overzichtelijker.

De integratie van BIM in de uitgebreide mogelijkheden in RE Suite maakt het al mogelijk om met gegevens uit een BIM de inventarisaties benodigd voor een conditiemeting automatisch te genereren. Maar er is meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan (semi)automatisch een meerjarenonderhoudsplanning genereren vanuit een BIM. Ook op het gebied van brandveiligheid, risico-analyse en energie zijn de voordelen de BIM integratie in onze software legio.

DEMO biedt praktische adviezen bij het opstarten van BIM implementatie. Duidelijk structureren en afstemmen wat u wilt bereiken is daarom essentieel. Wat wilt u verbeteren en hoe kan dat stapsgewijs geïmplementeerd worden? Probeer niet alles geforceerd tegelijkertijd aan te pakken.

Daarnaast biedt DEMO door nauwe samenwerking met 3D modelleurs en onze RE Suite software de mogelijkheid om het totale traject van BIM voor beheer en onderhoud te implementeren.​


BIM en IFC

De RE Suite is BIM compatible. Deze software die wij zelf ontwikkelen maakt gebruik van diverse open BIM standaarden waaronder IFC (2x3 en 4). De NEN 2767 inspecties die wij uitvoeren met onze RE apps kunnen via onze software RE Maintenance gebaseerd worden op beschikbare IFC modellen. Wij voeren al meer dan 10 jaar Europese onderzoeken uit waarin IFC een centrale rol in neemt. Zo hebben wij op dit moment ook meerdere EU onderzoeken lopen, waarin wij onze software verder ontwikkelen en aan de implementatie van open BIM standaarden werken (IFC, gbXML, CityGML, COINS, Visi etc.). Wij werken zeer nauw samen met onderzoeksinstellingen die bekend staan als IFC trekkers zoals Karlsruhe Instituut fur Technologie, TNO, CSTB en diverse andere partners uit het BuildingSmart network. BuildingSmart is de vereniging die de IFC standaard beheert. 

De laatste inzichten en trends op het gebied van IFC en overige BIM standaarden vanuit onze EU onderzoeken, combineren wij met de behoefte van onze opdrachtgevers in Nederland aan praktische toepassingen. Zo kunnen we op diverse manieren inmeten (visueel, 3D scan, FlexiJet), om vervolgens semi geautomatiseerd tot 3D / BIM modellen te komen. Deze modellen worden als IFC modellen beheerd, zodat zij als drager van relevante vastgoedinformatie gebruikt kunnen worden. DEMO is continue op zoek naar efficiënte manieren om vastgoedinformatie op een praktische manier voor zijn opdrachtgevers in te richten.​


Lees meer over onze software op het gebied van BIM en IFC, gbXML en CityGML viewing.


BIM model kantoor DEMO
Koppeling IFC aan RE Maintenance

​DEMO kent verschillende disciplines en kan daarom de consequenties van een advies overzien op technisch, financieel en organisatorisch gebied.​​​​​​​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl