Sign In

​​​​​​​​​​Wat doet DEMO

 

DEMO Consultants optimaliseert sociaal, maatschappelijk en economisch rendement door vastgoedinformatie te verzamelen, structureren, analyseren en ontsluiten. Wij hebben een multidisciplinair team van professionals en bieden daardoor een unieke combinatie van vastgoedkennis en informatiemanagement.


De kernactiviteit van DEMO is vastgoedinformatiemanagement. We adviseren over technisch beheer, vastgoedbeleid, grondexploitatie en financiële performance-analyse. DEMO adviseert niet over het uitvoeringsproces van nieuwbouw en het verkopen en verhuren van vastgoed. We helpen onze klanten bij het verbeteren van de performance van hun vastgoed. Door te ondersteunen bij het optimaliseren van het in stand houden, het vernieuwen en het uitbreiden van de gebouwenvoorraad en het civiele infrastructuur areaal. Door te zorgen met de inzet van vastgoedinformatiemanagement dat de kwaliteit van deze gebouwde omgeving beter aansluit op de wensen van de eigenaren, huurders en gebruikers. Wij helpen onze opdrachtgevers door kosten te besparen, inkomsten te verhogen, waarde toe te voegen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen en gaten in capaciteit en kennis in te vullen. 

DEMO is uniek door de combinatie van knowhow en disciplines. We paren praktijkkennis aan analytisch vermogen. Een belangrijke schakel hierin is onze business unit Research. We willen een voorloper zijn op ons vakgebied en werken dus continu om onze kennis up-to-date te houden door zelf nieuwe kennis en instrumenten te ontwikkelen. We implementeren oplossingen direct in software tools. We beschikken over bouwkundige kennis, kennis van regelgeving en kennis van vastgoedeconomie. We hebben ervaring met civiele infrastructuur en gebouwinspecties, beleidsadvisering en het ontwikkelen van informatiemodellen en software tools. Onze software bestaat uit standaard pakketten en modules maar we ontwikkelen ook software in samenwerking met de klant. ​

Volledig inzicht en controle over uw vastgoedinformatie
De software van DEMO optimaliseert uw vastgoedinformatie
DEMO biedt creatieve en duurzame oplossingen voor vastgoedvraagstukken
Door onderzoek en productontwikkeling houden wij onze kennis actueel
Gebouwen van nu worden gebouwen van de toekomst!

Synergie kracht van DEMO

DEMO is een adviesbureau met veel praktijkexpertise en wij zijn in bezit van een bewezen track record. Wij hebben verschillende disciplines in huis en kunnen daarom de consequenties van een advies overzien op technisch, financieel en organisatorisch gebied.  

Die synergie is de kracht van DEMO.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl