Sign In

​​TBV WONEN

​​Risicoanalyse van de bestaande woningvoorraad TBV Wonen

​Een corporatie loopt tijdens de exploitatie van haar woningbezit risico’s. De risico’s hebben bijvoorbeeld te maken met asbest in het woningbezit, een legionella-uitbraak in een verzorgingsflat, een werknemer die van het dak naar beneden valt, onvoldoende weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag tussen woningen, koolmonoxidegevaar bij open verbrandingstoestellen, gebreken aan metselwerkverankering of betonschade.

TBV Wonen uit Tilburg heeft DEMO Consultants gevraagd een Plan van Aanpak uit te werken voor het in kaart brengen van de risico’s binnen de bestaande woningvoorraad. De verzamelde informatie, risico’s en de daar uit voortvloeiende activiteiten kunnen eenvoudig digitaal worden geraadpleegd door de medewerkers van TBV Wonen in de DEMO software RE Risico-analyse.

Voor de risicoanalyse per complex wordt gebruik gemaakt van binnen TBV Wonen beschikbare informatie m.b.t. metselwerkverankering, installatiekeuringen, RI&E van platte daken, etc. Ter aanvulling worden onder andere brandveiligheidsinspectie en asbestinventarisaties uitgevoerd.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van door DEMO ontwikkelde opnamesoftware RE Opname.​

Resultaat van het project is een risicokaart per complex, waardoor snel en duidelijk inzichtelijk is wat de belangrijkste risico’s in een complex zijn en waar de prioriteit zou moeten liggen. De risicokaart laat zien welke en hoeveel risico’s er zijn, wat de belangrijkste tekortkomingen, ongewenste gebeurtenissen en situaties zijn en wat de belangrijkste gevolgen kunnen zijn. Risico's die een direct gevaar zijn voor de bedrijfsdoelstelling van TBV Wonen lichten vuurrood op.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl