Sign In

​​​

​Technisch beheer en onderhoud

​Voor woningcorporatie Stek levert DEMO diverse diensten en producten ter ondersteuning van hun beheer en onderhoudsproces. Stek beheert ongeveer 6700 woningen in Hillegom, Lisse en Teylingen​ en heeft een klein aantal bedrijfsruimten in bezit.  

​Stek heeft in een beleidsnotitie de kaders geformuleerd hoe om te gaan met het technisch beheer van haar woningbezit. Een belangrijk onderdeel in deze notitie is de conditiemeting conform NEN 2767. Dit is één van de pijlers voor de inrichting en inhoud van de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning. DEMO heeft door jarenlange ervaring (praktijk en theorie) op het gebied van conditiemetingen volgens NEN 2767 de software applicatie RE Maintenance ontwikkeld, waarmee het proces van conditiemetingen voor onderhoud op professionele wijze wordt ondersteund. 

RE Maintenance maakt onderdeel uit van de RE Suite, een complete softwaretoepassing voor vastgoedinformatie-management. Inmiddels wordt RE Maintenance al jarenlang naar volle tevredenheid ingezet door Stek.

DEMO assisteert Stek ook in drukke tijden bij het aanvullen van capaciteitstekorten op inspectiegebied.

​‘Om meer consistentie te krijgen in de inspectiemethodiek zijn we overgegaan op de conditiemeting volgens NEN 2767 en hebben daarbij gekozen voor de software RE Maintenance van DEMO. De opnames zijn direct digitaal beschikbaar en de gegevens worden automatisch in de meerjarenonderhoudsbegroting verwerkt. RE Maintenance is een zeer gebruiksvriendelijk programma. De service en support van de medewerkers van DEMO is goed en snel. DEMO is duidelijk in zijn afspraken en komt deze ook na.’ 

Martha Slootweg
Projectleider bij Stek Wonen

Daarnaast heeft DEMO voor een aantal te renoveren complexen brandscans uitgevoerd. De brandscan voor bestaande woningen zoals wij die gebruiken is in samenwerking met Efectis (voormalig Centrum voor brandveiligheid van TNO) ontwikkeld. Het toetsingskader is de vigerende regelgeving. Het instrument maakt weging naar zwaarte van geconstateerde tekortkomingen mogelijk, evenals prioritering en standaardisatie van brandveiligheidsmaatregelen. De te nemen maatregelen om de tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid te verbeteren zijn gevat in een Plan van Aanpak inclusief kostenraming.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl