Sign In

SCW TIEL

​Beheer en onderhoud​ ondersteund met software van DEMO

​SCW beheert ongeveer 3.500 woningen en is al sinds 2008 een vertrouwde opdrachtgever voor DEMO. Wij hebben voor de woningcorporatie uit Tiel onder andere nulinspecties, conditiemetingen en brandveiligheidsonderzoeken uitgevoerd. Ook werkt SCW al jaren naar tevredenheid met onze softwaretool RE Maintenance.

De meerjarenonderhoudsplanning is het instrument om risico’s en kosten van onderhoud te beheersen en kwaliteitsniveaus van vastgoed te monitoren. Adviseurs van DEMO Consultants hebben aan de wieg gestaan van de conditiemeting in Nederland en Europa en hebben vervolgens bijgedragen aan de ontwikkeling van NEN 2767. Wij adviseren al jaren op het gebied van onderhoudsmanagement en technisch beheer. De planningssoftware RE Maintenance is daarbij, ook voor SCW Tiel, een onmisbaar instrument gebleken.


‘De basis voor beheersen van de kosten wordt al gelegd bij het budgetteren.’

Annie Selles
Medewerker Informatiebeheer en Kwaliteitszorg

​In samenwerking met SCW heeft DEMO de activiteiten van RE Maintenance op een systematische wijze voorzien van kostenkengetallen waarbij tevens een onderbouwing van deze kostenkengetallen in RE Maintenance getoond kan worden. Door het op operationeel niveau beschikbaar hebben van deze informatie zal de kwaliteit van de begroting toenemen en krijgen de medewerkers meer ‘feeling’ met de bedragen.

Mede door SCW’s deelname aan onze gebruikersdag blijft DEMO op de hoogte van mogelijk gewijzigde gebruikerswensen en kunnen wij de software continue actualiseren.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl
Copyright © 2016 DEMO B.V. | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Sitemap