Sign In

​​​​HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

​Inventaris​atie van i​nfrastructurele assets in het havengebied van Rotterdam

December 2014

​Een up-to-date database van de infrastructurele assets in de haven (denk bijvoorbeeld aan lichtmasten, verharding, verkeersborden en begroeiing) staat bij het Havenbedrijf Rotterdam hoog in het vaandel. Dit vormt namelijk de basis voor accuraat asset management.​

De omvang van het havengebied beslaat circa 12.500 ha (land en water), telt circa 120 duizend assets (droge infrastructuur) in het beheersysteem. Om deze hoeveelheden data effectief en efficiënt onder controle te houden heeft DEMO de bestaande software RE Infrabeheer zodanig geconfigureerd en uitgebreid dat er eenvoudig wijzigingen gemaakt kunnen worden aan de bestaande assets, en ook nieuwe assets in de database kunnen worden toegevoegd. Met behulp van de software van DEMO en divers beeldmateriaal, zoals hoog-resolutie luchtfoto’s, kan het grootste deel van het gebied van het Havenbedrijf vanaf kantoor middels deskresearch geïnspecteerd worden. Daarnaast worden er met behulp van een iPad ook buiten op locatie veldinspecties uitgevoerd om de database bij te werken.​

Door de innovatieve software en praktisch inzetbare methode van DEMO kan het Havenbedrijf grip op dit proces en zekerheid over de kwaliteit van de database behouden.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl