Sign In
Assetmanager van Havenbedrijf Rotterdam inspecteert met de iPad
​​​​​​​​​​​

​​​HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

​iPad voor Havenbedrijf Rotterdam

Mei 2012

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zorgt voor de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het Rotterdamse havengebied en het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust. Het gebied kent een enorm oppervlak en loopt van de Wilhelminapier tot en met de Tweede Maasvlakte. Het areaal bestaat onder meer uit vele kilometers aan wegen en groenstroken, duizenden lichtmasten en nog vele andere objecten. De afdeling Asset Management Infrastructuur heeft het operationeel beheer en onderhoud van de droge infrastructuur voor de komende jaren uitbesteed middels een prestatiecontract aan één aannemer.​

​Voor het bewaken van de kwaliteit van het areaal en de beheersprocessen binnen het prestatiecontract maken het HbR en de aannemer gebruik van RE Infrabeheer. DEMO Consultants heeft RE Infrabeheer ontwikkeld om de kwaliteit van de infrastructuur meetbaar te maken, te kunnen controleren en in de tijd te kunnen volgen. Inspectiewaarnemingen worden geobjectiveerd door het gebruik van beeldmeetlatten (gebaseerd op beeldmeetlatten van de CROW). Door de informatie direct digitaal vanuit het veld te versturen en te verwerken zonder een papieren vertaalslag zijn processen gestroomlijnd. De verantwoordelijke medewerkers kunnen direct tot actie overgaan. Dit bespaart aantoonbaar veel werk en komt de kwaliteit zichtbaar ten goede. RE Infrabeheer is er op ingericht om documenten uit te wisselen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om processen meetbaar te maken. 


'...nu komt alles meteen draadloos binnen op ons hoofdkantoor. Het voornaamste voordeel is de enorme tijdswinst. De meldingen zijn veel accurater, doordat door middel van GPS de exacte locatie wordt vastgelegd....'

'... De inspecteurs waren opvallend snel thuis in de app. Het werkt ook allemaal erg intuïtief. De 'look and feel' is erg prettig....'

Asset Manager bij Havenbedrijf Rotterdam N.V.

​RE Infrabeheer zorgt voor slimmere en goedkopere inspecties met een hogere en objectieve informatiewaarde. Afspraken uit prestatiecontracten worden objectief en meetbaar. Praktijk heeft inmiddels aangetoond, dat dit tot forse kostenbesparingen leidt.  

​​​​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl