Sign In
​​​

​GEMEENTE ALMERE

​​Grondexploitatiebeheersysteem RE GREX in Almere

2012

​Gemeente Almere voert een forse groeidoelstelling, de komende decennia voert de gemeente een actief  beleid om in samenwerking met het rijk de woningbouwopgave voor de noordelijke randstad in te vullen. Jaarlijks worden gemiddeld 1.500 kavels verkocht voor de ontwikkeling van woningbouw. Bij het proces van grondexploitatie gaat veel geld rond en zeker bij een gemeente met hoge ambities zoals Almere.​

De gemeente Almere werkt sinds 2012 met RE GREX van DEMO Consultants. Het grondexploitatiebeheersysteem stelt Almere in staat om op slimme en effectieve wijze sturing op de grondportefeuille uit te oefenen. Op ieder moment heeft de gemeente inzicht op de exacte stand van de grondexploitaties en de (financiële) voortgang.​

​Financiële sturing op de grondexploitatie is essentieel en daarom heeft gemeente Almere voor RE GREX van DEMO gekozen. RE GREX stelt de gebruiker instaat om een degelijke projectadministratie te voeren waarbij op elk moment inzicht in de realisatie is. Het verschil met boekhoudsoftware is de mogelijkheid om projecten met een lange looptijd door te rekenen. Met alle mogelijke rente-effecten is rekening gehouden. Daarnaast is het mogelijk om met varianten en scenario’s te werken. ​

​‘We hebben voor RE GREX gekozen na een zorgvuldige aanbesteding. Bij de implementatie van het systeem zijn we onder de indruk geraakt van de efficiënte en betrokken wijze waarop DEMO dit heeft aangepakt. DEMO luistert naar de klant en is in staat op het goede moment de juiste adviezen te geven’.​

Anjo van der Burgt
Coördinator Planeconomie
Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl