Sign In

​​​​​​​​​​​​​BIM en GIS​​​​​​​

Conferentiepaper
Sebastian, R., Olivadese, R., et al. (2018) Connecting the knowhow of design, production and construction professionals through Mixed Reality. In: The proceedings of the Sustainable Places 2018. , pp.2(15), 1153.
Sebastian, R. • Olivadese, R. • • Piaia, E. • Di Giulio, R. • Bonsma, P. • Braun, J.D. • Riexinger, G.
Sustainable Places 2018, Aix-les-Bains.
27-28 June 2018

​​​​​Abstract

At present European buildings typically consume two to five times more energy than predicted at the design stage. An important cause of this performance gap is the discrepancies between the design specification and the As-Built condition. Such discrepancies are mainly due to the gaps in knowhow between design, production and construction professionals. Design is more and more contained into a virtual environment and loses touch with the physical production and construction sites. As the construction sector enters the Industry 4.0 era, Building Information Modelling (BIM) based Mixed Reality can intertwine virtual and real worlds to bridge the knowhow gaps.

Read more​

Conferentiepaper
Sebastian, R., Gralka, A., Olivadese, R. et al. (2018) Plug-and-Play solutions for energy-efficiency deep renovation of European building stock. In: The proceedings of the Sustainable Places.
Sebastian, R. • Gralka, A. • Olivadese, R. • Arnesano, M. • Revel, G.M. • Hartmann, T. • Gutsche, C.
Sustainable Places, Aix-les-Bains.
27-28 June 2018

​​​​​​

Artikel
Sebastian R. et al. (2017) Ontwikkeling van intuïtieve technieken voor zelfinspectie. Update over het Horizon 2020-INSITER project. TVVL Magazine, TM102017, pp.20-24.
Sebastian R. • Cromwijk J. (ISSO) • Kramer M. (SBRCURnet)
TVVL Magazine, TM102017, pp.20-24.
Oktober 2017

​​ABSTRACT

Als gevolg van de in ontwikkeling zijnde wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ gaan marktpartijen in de bouwsector bewuster aan de slag met bouwkwaliteit. Als deze wet in 2018 of 2019 wordt ingevoerd, dan zal ook tijdens realisatie van gebouwen de kwaliteit worden gecontroleerd. Na realisatie wordt vervolgens de totale kwaliteit beoordeeld en wordt een kwaliteitsverklaring uitgegeven. Een onafhankelijke toelatingsorganisatie zal waarschijnlijk gaan beoordelen of de gebruikte methode van kwaliteitsborging voldoet. Vanuit dit perspectief wordt het duidelijk dat kwaliteitscontrole tijdens de bouw, preventieve kwaliteitsmaatregelen en reparaties van gedetecteerde bouwfouten een steeds hogere prioriteit gaan krijgen. Hoe kan kwaliteitsborging efficiënt worden georganiseerd op een manier waarbij de kwaliteit stijgt, de faalkosten worden verminderd en de realisatiekosten binnen de grenzen blijven? Dit is de hoofdvraag in het INSITER project. Na twee jaar onderzoek is er aanzienlijke vooruitgang geboekt. In dit artikel wordt de vooruitgang in beeld gebracht en wordt vooruitgekeken naar de komende uitdagingen. ​​​

Lees hier het complete artikel uit TVVL Magazine​​ 

Artikel
Bruinenberg S. et al. (2017) An Assisted Workflow for the Early Design of Nearly Zero Emission Healthcare Buildings. Energies 2017, Special issue: ZERO carbon buildings, 10(7).
Bruinenberg S. • Sleiman H.A. • Hempel S. • Traversari R.
Energies 2017, Special issue: ZERO carbon buildings, 10(7).
juli 2017
​ABSTRACT

Energy efficiency in buildings is one of the main goals of many governmental policies due to their high impact on the carbon dioxide emissions in Europe. One of these targets is to reduce the energy consumption in healthcare buildings, which are known to be among the most energy-demanding building types. Although design decisions made at early design phases have a significant impact on the energy performance of the realized buildings, only a small portion of possible early designs is analyzed, which does not ensure an optimal building design. We propose an automated early design support workflow, accompanied by a set of tools, for achieving nearly zero emission healthcare buildings. It is intended to be used by decision makers during the early design phase. It starts with the user-defined brief and the design rules, which are the input for the Early Design Configurator (EDC). The EDC generates multiple design alternatives following an evolutionary algorithm while trying to satisfy user requirements and geometric constraints. The generated alternatives are then validated by means of an Early Design Validator (EDV), and then, early energy and cost assessments are made using two early assessment tools. A user-friendly dashboard is used to guide the user and to illustrate the workflow results, whereas the chosen alternative at the end of the workflow is considered as the starting point for the next design phases. Our proposal has been implemented using Building Information Models (BIM) and validated by means of a case study on a healthcare building and several real demonstrations from different countries in the context of the European project STREAMER​.​

Presentatie door Rizal Sebastian bij CITC-VIII (Eighth International Conference on Construction)
Sebastian, R., Damen, T., van Delft, A. (2015) Intuitive Self-Inspection Techniques based on BIM for Energy-efficient Buildings: EU Horizon 2020 Research Project INSITER.
Presentatie door Rizal Sebastian bij CITC-VIII (Eighth International Conference on Construction)
Mei 2015

​​​​​Presentation about EU project INSITER - CITC-VIII (Eighth International Conference on Construction), Thessaloniki, Greece​​

Artikel
Sebastian, R. (2010) Belemmeringen BIM uit de weg ruimen. Cobouw.nl, Online.
Artikel
Artikel over Proefschrift van Sebastian, R. door Chao-Duivis, M. (2007) Doordacht samenwerken - Managing Collaboarative Design. Cobouw.nl, Online.
Artikel over Proefschrift van Sebastian, R. door Chao-Duivis, M.
Cobouw.nl, Online.
November 2007

​​In het Cobouw artikel van prof. Monica Chao-Duivis schrijft zij dat het proefschift van Rizal Sebastian een noodzakelijke bouwsteen is  om op verschillende manieren tot een betere samenwerking te komen​. Het proefschrift heet 'Managing Collaboarative Design'. Rizal introduceert een concept voor het managen van 'het samenwerkend ontwerpen'. Dit concept heeft de onderzoeker betrokken op de cognitieve en sociale processen van de ontwerpverantwoordelijken en is vorm gegeven in een model. Het management van collaborative design wordt beschouwd als een participatieve rol in het ontwerpen en niet als een formeel hierarchische management functie. Het gaat de schrijver om ontwerpmanagement als een katalysator die de wederzijdse interacties tussen individuele en creatieve processen stimuleert en begeleidt. Coachen en adviseren is het devies en niet het geven van instructies en bevelen. Vandaar 'managing by designing'.​

Lees hier het hele artikel in Cobouw

Lees hier het proefschrift Managing Collabora​tive Design van Rizal Sebastian

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl