Sign In

​​​​​​​​​​​​​BIM en GIS​​​​​​​

Artikel
Sebastian R. et al. (2017) Ontwikkeling van intuïtieve technieken voor zelfinspectie. Update over het Horizon 2020-INSITER project. TVVL Magazine, TM102017, pp.20-24.
Sebastian R. • Cromwijk J. (ISSO) • Kramer M. (SBRCURnet)
TVVL Magazine, TM102017, pp.20-24.
Oktober 2017

​​ABSTRACT

Als gevolg van de in ontwikkeling zijnde wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ gaan marktpartijen in de bouwsector bewuster aan de slag met bouwkwaliteit. Als deze wet in 2018 of 2019 wordt ingevoerd, dan zal ook tijdens realisatie van gebouwen de kwaliteit worden gecontroleerd. Na realisatie wordt vervolgens de totale kwaliteit beoordeeld en wordt een kwaliteitsverklaring uitgegeven. Een onafhankelijke toelatingsorganisatie zal waarschijnlijk gaan beoordelen of de gebruikte methode van kwaliteitsborging voldoet. Vanuit dit perspectief wordt het duidelijk dat kwaliteitscontrole tijdens de bouw, preventieve kwaliteitsmaatregelen en reparaties van gedetecteerde bouwfouten een steeds hogere prioriteit gaan krijgen. Hoe kan kwaliteitsborging efficiënt worden georganiseerd op een manier waarbij de kwaliteit stijgt, de faalkosten worden verminderd en de realisatiekosten binnen de grenzen blijven? Dit is de hoofdvraag in het INSITER project. Na twee jaar onderzoek is er aanzienlijke vooruitgang geboekt. In dit artikel wordt de vooruitgang in beeld gebracht en wordt vooruitgekeken naar de komende uitdagingen. ​​​

Lees hier het complete artikel uit TVVL Magazine​​ 

Artikel
Bruinenberg S. et al. (2017) An Assisted Workflow for the Early Design of Nearly Zero Emission Healthcare Buildings. Energies 2017, Special issue: ZERO carbon buildings, 10(7).
Bruinenberg S. • Sleiman H.A. • Hempel S. • Traversari R.
Energies 2017, Special issue: ZERO carbon buildings, 10(7).
juli 2017
​ABSTRACT

Energy efficiency in buildings is one of the main goals of many governmental policies due to their high impact on the carbon dioxide emissions in Europe. One of these targets is to reduce the energy consumption in healthcare buildings, which are known to be among the most energy-demanding building types. Although design decisions made at early design phases have a significant impact on the energy performance of the realized buildings, only a small portion of possible early designs is analyzed, which does not ensure an optimal building design. We propose an automated early design support workflow, accompanied by a set of tools, for achieving nearly zero emission healthcare buildings. It is intended to be used by decision makers during the early design phase. It starts with the user-defined brief and the design rules, which are the input for the Early Design Configurator (EDC). The EDC generates multiple design alternatives following an evolutionary algorithm while trying to satisfy user requirements and geometric constraints. The generated alternatives are then validated by means of an Early Design Validator (EDV), and then, early energy and cost assessments are made using two early assessment tools. A user-friendly dashboard is used to guide the user and to illustrate the workflow results, whereas the chosen alternative at the end of the workflow is considered as the starting point for the next design phases. Our proposal has been implemented using Building Information Models (BIM) and validated by means of a case study on a healthcare building and several real demonstrations from different countries in the context of the European project STREAMER​.​

Artikel
van Delft, A. (2017) BIM komt onherroepelijk. CorporatieGids 2017 - Orientatieboek over strategie, bedrijfsvoering & ICT voor woningcorporaties, 8e jaargang, pp.31.
van Delft, A.
CorporatieGids 2017 - Orientatieboek over strategie, bedrijfsvoering & ICT voor woningcorporaties, 8e jaargang, pp.31.
April 2017

​​Inzetten van BIM modellen voor beheer en onderhoud is een 'buzzing' onderwerp in de corporatiewereld. Maar wat heeft BIM nu concreet te bieden en hoe zet je als corporatie de eerste stappen?

Lees hier het complete artikel

Presentatie door Rizal Sebastian bij CITC-VIII (Eighth International Conference on Construction)
Sebastian, R., Damen, T., van Delft, A. (2015) Intuitive Self-Inspection Techniques based on BIM for Energy-efficient Buildings: EU Horizon 2020 Research Project INSITER.
Presentatie door Rizal Sebastian bij CITC-VIII (Eighth International Conference on Construction)
Mei 2015

​​​​​Presentation about EU project INSITER - CITC-VIII (Eighth International Conference on Construction), Thessaloniki, Greece​​

Artikel
Sebastian, R. et al. (2010) Tool for benchmarking BIM performance of design, engineering and construction Firms in the Netherlands. Architectural Engineering and Design Management, 6(4), pp.254-263.
Sebastian, R. • van Berlo, L.
Architectural Engineering and Design Management, 6(4), pp.254-263.
November 2010

​ABSTRACT

Building information modelling (BIM) is becoming more and more important to manage complex communication and information sharing processes in collaborative building projects. A growing number of design, engineering and construction firms have made attempts to adopt BIM to enhance their services and products. However, there remain many uncertainties in the implementation strategies and actual performance. Neither the success nor the bottleneck can be justified objectively since there is no common benchmarking for firms that are applying BIM. This article describes applied research to generate an instrument for benchmarking BIM performance. The instrument aims to provide insight into the current BIM performance level of design, engineering and construction firms. The purpose is to justify the qualification of the parties to be commissioned for projects, as well as to raise awareness and establish a common strategy for innovation through BIM. The benchmarking instrument is based on a quick scan method. It combines quantitative and qualitative assessments of the 'hard' and 'soft' aspects of BIM. The use of this instrument by BIM consultants in the Netherlands has taken place since early 2010.

Artikel
Sebastian, R. (2010) Belemmeringen BIM uit de weg ruimen. Cobouw.nl, Online.
Artikel
Artikel over Proefschrift van Sebastian, R. door Chao-Duivis, M. (2007) Doordacht samenwerken - Managing Collaboarative Design. Cobouw.nl, Online.
Artikel over Proefschrift van Sebastian, R. door Chao-Duivis, M.
Cobouw.nl, Online.
November 2007

​​In het Cobouw artikel van prof. Monica Chao-Duivis schrijft zij dat het proefschift van Rizal Sebastian een noodzakelijke bouwsteen is  om op verschillende manieren tot een betere samenwerking te komen​. Het proefschrift heet 'Managing Collaboarative Design'. Rizal introduceert een concept voor het managen van 'het samenwerkend ontwerpen'. Dit concept heeft de onderzoeker betrokken op de cognitieve en sociale processen van de ontwerpverantwoordelijken en is vorm gegeven in een model. Het management van collaborative design wordt beschouwd als een participatieve rol in het ontwerpen en niet als een formeel hierarchische management functie. Het gaat de schrijver om ontwerpmanagement als een katalysator die de wederzijdse interacties tussen individuele en creatieve processen stimuleert en begeleidt. Coachen en adviseren is het devies en niet het geven van instructies en bevelen. Vandaar 'managing by designing'.​

Lees hier het hele artikel in Cobouw

Lees hier het proefschrift Managing Collabora​tive Design van Rizal Sebastian

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl