Sign In
Sanja Durmisevic werkt als Adviseur / Onderzoeker bij DEMO Consultants

​Sanja Durmisevic

Adviseur / Onderzoeker

​​Sanja Durmisevic (1970) werkt als researcher bij DEMO en houdt zich onder andere bezig met Europese onderzoeksprojecten. Zij heeft architectuur aan de Universiteit van Sarajevo en de TU Delft gestudeerd. Bij de TU is zij vervolgens ook gepromoveerd op het gebied van Architectuur & Gebouwprestatie. Daarna heeft ze 14 jaar werkervaring opgedaan in het domein van gezondheidszorg en architectuur. Aanvankelijk in de architectenbranche en de laatste jaren als onderzoeker voor TNO (Healing Environments and Evidence Based Design). Sanja’s kennis ligt voornamelijk in de vakgebieden: architectuur, empathisch ontwerpen, onderzoek en ontwikkeling, gebouwprestatie, verbeteren van het ontwerpproces, projectmanagement, 'evidence based design' en kennismodellering. Sanja kan met haar ervaring de kloof tussen wetenschap en bouwpraktijk overbruggen en is een echte teamspeler.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl
Copyright © 2016 DEMO B.V. | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Sitemap