Sign In

​Hajé van Egmond

​Associate Consultant

Hajé van Egmond (1969) is associate consultant van DEMO Consultants. Vanuit zijn kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsborging in de bouw, omgevingsrecht en bouwregelgeving ondersteunt hij DEMO onder meer bij productontwikkeling en implementatie van resultaten van (Europese) onderzoeksprojecten. Hajé brengt hierbij zijn kennis en ervaring in als adviseur en onderzoeker op het gebied van bouwkwaliteit en compliance en als studieleider en docent van diverse (Post-HBO) opleidingen. Naast zijn werkzaamheden voor DEMO is Hajé werkzaam als arbiter voor de Raad van Arbitrage in de bouw en als adviseur op het gebied van kwaliteitsborging en brandveiligheid.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl