Sign In

Artikel over INSITER in TVVL Magazine

19/02/2018

​In het TVVL Magazine (oktober 2017) is een artikel gepubliceerd over de voortgang van het Horizon 2020-INSITER project:  Ontwikkeling van intuïtieve technieken voor zelfinspectie.

Als gevolg van de in ontwikkeling zijnde wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ gaan marktpartijen in de bouwsector bewuster aan de slag met bouwkwaliteit. Als deze wet in 2018 of 2019 wordt ingevoerd, dan zal ook tijdens realisatie van gebouwen de kwaliteit worden gecontroleerd. Na realisatie wordt vervolgens de totale kwaliteit beoordeeld en wordt een kwaliteitsverklaring uitgegeven. Een onafhankelijke toelatingsorganisatie zal waarschijnlijk gaan beoordelen of de gebruikte methode van kwaliteitsborging voldoet. Vanuit dit perspectief wordt het duidelijk dat kwaliteitscontrole tijdens de bouw, preventieve kwaliteitsmaatregelen en reparaties van gedetecteerde bouwfouten een steeds hogere prioriteit gaan krijgen. Hoe kan kwaliteitsborging efficiënt worden georganiseerd op een manier waarbij de kwaliteit stijgt, de faalkosten worden verminderd en de realisatiekosten​ binnen de grenzen blijven? Dit is de hoofdvraag in het INSITER project. Na twee jaar onderzoek is er aanzienlijke vooruitgang geboekt. In dit artikel wordt de vooruitgang in beeld gebracht en wordt vooruitgekeken naar de komende uitdagingen.

Lees het hele artikel hier.​

BIM van kerk in Obergum

12/01/2018

​DEMO werkt samen met SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) in het kader van het EU project INCEPTION.​ SOGK heeft de Sint Nicolaas kapel, ook wel bekend als de kerk van Obergum​, aangemerkt als demonstratiecasus. 

Onlangs is van het kerkje in Obergum, door een van de partners in het Inception consortium, een Point Cloud Scan gemaakt. Met behulp van deze scan is een Building Information Model (BIM) gegenereerd. 


Dit BIM zal nu worden ingezet voor planmatig onderhoud van de kerk en het opstellen van een MJOP. Hiervoor wordt RE Maintenance, de softwaretool van DEMO voor onderhoudsplanningen, gebruikt. De gegevens uit het BIM model worden direct ingelezen  in de softwaretool ​om te kunnen gebruiken voor de onderhoudsplanningen.

Vernieuwde EU websites

05/01/2018

​​Recent hebben wij de websites van onze EU projecten een grondige make-over gegeven.  Benieuwd naar het resultaat? 


http://www.inception-project.eu  (Onderzoek naar toepassing van BIM tools voor cultureel erfgoed)

http://www.insiter-project.eu (Onderzoek naar innovatieve inspectietechnieken in de bouw)

http://www.p2endure-project.eu  (Onderzoek naar plug&play innovaties voor energiezuingie renovaties)

http://www.mobistyle-project.eu  (​Onderzoek naar motiveren van gedragsverandering op energieverbruik door gecombineerde ICT  tools)

Artikel in CorporatieGids: Brandveiligheid in de genen

20/12/2017

​​Artikel van DEMO in CorporatieGids online​: Brandveiligheid moet in de genen van de corporaties zitten​​. 

Afgelopen juni werd Londen opgeschrikt door een enorme brand. De Grenfell-toren vatte vlam en die brand eiste uiteindelijk tientallen levens. Zulke rampen zorgen ervoor dat brandveiligheid bij woningcorporaties hoger op de agenda komt te staan, maar hoe brandveilig is het bezit eigenlijk? Een gesprek met Senior Adviseur Menno van den Broeke van DEMO Consultants: “Het meenemen van brandveiligheid in het beleid is cruciaal.”

lees het gehele artikel hier​

Rijnstate ziekenhuis in Arnhem kiest voor DEMO RE Suite software!

24/10/2017

​​DEMO heeft recent zijn nieuwste applicatie in het RE Suite framework gelanceerd: de RE Suite Early Design Configurator (EDC). De EDC genereert met behulp van kunstmatige intelligentie een BIM model. Rijnstate ziekenhuis gaat de RE Suite EDC inzetten in de tenderfase voor de nieuwe ziekenhuis apotheek. De RE Suite wordt door opdrachtgever en inschrijvers van deze tender voor een Design & Construct contract gebruikt om tot een optimaal ziekenhuisontwerp te komen. Rijnstate heeft de afgelopen vier jaar geparticipeerd in het EU onderzoeksprogramma STREAMER. Daarin heeft zij onder andere samengewerkt met DEMO Consultants. 

Bekijk dit filmpje voor de toepassing en mogelijkheden van de RE Suite EDC.​ ​

Wij zijn zeer verheugd dat Rijnstate ziekenhuis deze innovatieve methode in gaat zetten en kijken uit naar de samenwerking met (het team van) WillemJan Hanegraaf en Albert van der Beek van Rijnstate.


Tweede workshop BIM voor ziekenhuizen

25/09/2017

​​​​​​​Op woensdag 20 september 2017 vond de tweede interactieve design workshop BIM van Europees onderzoeksproject Streamer plaats. De workshop werd georganiseerd door Rijnstate (Arnhem) in samenwerking met de consortiumpartners.​ Het was een succesvolle dag met zeer enthousiaste reacties van de deelnemers na afloop.

Tijdens deze workshop hebben wij de resultaten van het vierjarige internationale STREAMER​ onderzoek naar Energie Efficiënt Ontwerpen met BIM tools gedeeld. Daarnaast informeerden we de deelnemers over de hieruit voortgekomen aanpak en de software-instrumenten. Hierbij werden mogelijkheden getoond om energie en kosten te besparen in ziekenhuis of zorginstellingen werd een effectiever ontwerpproces bij renovatie en nieuwbouw van uw gebouw(en) gedomonstreerd. Zo verkreeg men inzicht in internationale ontwikkeling en praktische toepassing op Europees niveau van deze nieuwe kennis. 


DEMO gaf tijdens de workshop een demonstratie van de nieuwe functionaliteiten van onze software (Life Cycle Cost berekening aan de hand van BIM/IFC model, energieprestatie, KPI dashboard). Eén van de innovatieve tools is de Early Design Configurator (EDC), ontwikkeld binnen de RE Suite van DEMO. De EDC creëert ontwerpalternatieven op basis van een Programma van Eisen (PVE) en de zogenaamde ontwerpregels. Deze ontwerpalternatieven worden vervolgens op basis van meerdere Key Performance Indicators KPI's met elkaar vergeleken in de Decision Support Tool (DST). Zo kan in een veel vroegere fase van het ontwerpproces bepaald worden welk alternatief de meest optimale energieprestatie levert tegen de laagste investering en hoe het zit met de Life Cycle Costing van het ontwerpalternatief. De deelnemers konden tijd​ens de workshop zelf oefenen met de tools onder begeleiding van onze software ontwikkelaars. 

Bent u ook geï​nteresseerd in deze nieuwe tools in de RE Suite? Neem dan contact met ons op voor een toelichting van alle mogelijkheden (ook buiten het zorgvastgoed) en voor een demonstratie.​


Lees meer over STREAMER​

Nieuwsbrief september 2017 is uit!

20/09/2017

​​​​​​​We have got news for you!!

In de nieuwsbrief DEMO Trends van september 2017 informeren  wij u over algemene trends, onze projecten en nieuwe ontwikkelingen. Met name de internationale ontwikkelingen binnen DEMO komen in deze nieuwsbrief naar voren.

Open de nieuwsbrief

Download de pdf van de nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief DEMO Trends

Bekijk het archief van voorgaande nieuwsbrieven​

DEMO is genomineerd voor Digital Awards

07/08/2017
DEMO genomineerd voor Digital Award 2017

​​​​Met gepaste trots kunnen wij melden dat DEMO is genomineerd voor een CorporatieNL Digital Award 2017 in de categorie 'Meest innovatieve product'.  Het gaat om implementatie van de app RE Maintenance (in combinatie met de RE Maintenance applicatie uit de RE Suite) bij onze klant SCW Tiel. Zij kunnen met deze innovatieve software snel en efficiënt met de iPad conditiemetingen voor het bestaande vastgoed uitvoeren (volgens o.a. NEN 2767) en real time meerjarenonderhoudsbegrotingen generen.

​Op 16 november worden de CorporatieNL Digital Awards 2017 uitgereikt tijdens het congres 'De digitale corporatie'. ​​

Stem mee als jij ook vindt dat DEMO een award verdient

We houden het natuurlijk l​iever niet alleen bij een nominatie, maar dan hebben we wel jouw stem nodig. De finalisten van deze award worden namelijk voor 100% bepaald door het aantal publieksstemmen. Stem je mee? Breng je stem uit tot 2 oktober 2017. Bekijk onze projectpagina en stem!

Als dank aan alle deelnemers aan deze stemming wordt een Samsung Galaxy Tab ter waarde van €199,= verloot. Stem!

DEMO op het CorporatiePlein

03/08/2017
Bezoek DEMO op het CorporatiePlein 2017

​​​Ook dit jaar is DEMO weer aanwezig op het CorporatiePlein om onze innovatieve software oplossingen te laten zien. Op zoek naar meer kansen en minder risico door grip op uw vastgoedinformatiemanagement? Kom op donderdag 21 september naar de Expo in Houten en bezoek de stand van DEMO voor een uitgebreide toelichting op onze diensten en demonstratie van onze producten. 

Wij verzorgen twee kennissessies over de inzet van BIM bij beheer en onderhoud en over het bewaken en monitoren van prestatiecontracten. Meer hierover op de website van CorporatiePlein​.

Voor wie? Een bezoek aan CorporatiePlein 2017 is een echte aanrader voor directie, managers en medewerkers van woningcorporaties​ die te maken hebben met  ICT, financiën, onderhoud en vastgoedbeheer.​

Tot 21 september!

Sustainable Places 2017

26/06/2017

​Op 28-30 juni 2017 vindt de Sustainable Places Conference plaats in Middlesbrough in Groot-Brittannië. SP2017 is de vijfde jaarlijkse internationale conferentie gericht op de commerciële, technologische en wetenschappelijke overlap van energie-efficiënte gebouwen (EeB) en samenwerkende smart grids, beleid en innovatieve gemeenschappen.​

Andre van Delft verzorgt op deze vooraanstaande conferentie een presentatie genaamd 'Four steps closer to a full set of interoperable tools for designing energy efficient buildings workshop'. Deze presentatie heeft betrekking op de bevindingen in ons EU onderzoeksproject STREAMER. De poster met meer informatie over de presentatie kunt u hier dowloaden.

Tevens draagt DEMO op deze conferentie bij aan de presentaties over INSITER en MOBISTYLE.


Lees hier meer over Streamer.

Lees hier meer over Insiter.

Lees hier meer over Mobistyle.

Maak kennis met nieuwe medewerker bij DEMO

04/05/2017

Met plezier berichten wij u dat DEMO Consultants per 1 juni 2017 versterkt wordt door Menno van den Broeke !

Menno is een oude bekende van DEMO en zet zijn carrière na 14 jaar Arcadis nu bij DEMO voort om als trekker de business unit Advies te gaan uitbouwen. Menno heeft ruime ervaring met zowel advies- als projectmanagement opdrachten, waarbij de nadruk ligt op beheer en onderhoud van vastgoed, bouwregelgeving en methodiekontwikkeling. Menno is docent NEN 2767 en tevens lid van zowel de normcommissie NEN 2767 als de examencommissie SCEV. Enkele kernwoorden die de ervaring en kennis van Menno het beste samenvatten zijn: conditiemeting, geïntegreerde (DBMO) en prestatiecontracten, private kwaliteitsborging, helpdesk bouwregelgeving & brandveilig gebruik, Centrum Veilig Wonen, Woon Onderzoek Nederland (o.a. de module Energie - energetische kwaliteit Nederlandse woningvoorraad) en Bouwbesluit.  ​

Menno zal zich gaan inzetten om de innovatieve softwareproducten uit de RE Suite en de nieuwe instrumenten die door DEMO ontwikkeld worden in Europese research context, te gaan toepassen voor uw vastgoedinformatiemanagement vraagstukken. De organisatie en uitvoering van opnameprojecten, advisering, trainingen en implementatietrajecten maken daar onderdeel van uit. De nuchtere, pragmatische en klantgerichte benadering van Menno staat garant voor effectieve projectresultaten. Uiteraard staan wij er voor open om met u te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

DEMO is partner van Bouwstenen

03/05/2017

​​​DEMO Consultants is partner geworden van Bouwstenen voor Sociaal. Dit is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg. ​​​​​Samen sterker voor goed informatiemanagement in maatschappelijk vastgoed !​

bekijk hier de laatste 'In Control'​ ​​

lees meer op de website​

Artikel in Bouwkwaliteit in de Praktijk

13/04/2017
Artikel in Bouwkwaliteit in de Praktijk: Private kwaliteitsborging met innovatieve technologie​ INSITER

​​

Artikel van DEMO in Bouwkwaliteit in de Praktijk: Private kwaliteitsborging met innovatieve technologie​​

​Op 1 januari 2018 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen inwerking. Voor de uitvoerende partijen brengt dit grote veranderingen met zich mee. In het nieuwe systeem is de aannemer niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, maar voor alle gebreken die bij de oplevering aanwezig waren. Kwaliteitscontrole tijdens de bouw wordt van cruciaal belang. Het Europese onderzoeksproject INSITER ondersteunt uitvoerende partijen met innovatieve technologie om de kwaliteit op betaalbare wijze te monitoren en waar nodig tijdens het uitvoeringsproces geconstateerde gebreken te herstellen​. Dit onderzoek wordt uitvoerd door een consortium van 14 Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen onder leiding van DEMO Consultants.

lees hier het gehele artikel

Samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken

12/04/2017

​DEMO werkt samen met SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) in het kader van het EU project INCEPTION.​

Dit internationale onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen van methoden en tools voor de restauratie en instandhouding van monumenten (technische richting: bijv. inspecties, conditiemeting en het plannen van onderhoud) en voor toeristen/bezoekers die het cultureel erfgoed willen bezoeken (sociale richting: het ontwikkelen van mobiele apps voor virtuele ervaringen van bezoekers).

Wij zullen ons hiermee in eerste instantie concentreren op her te bestemmen kerken die op het SOGK programma staan (Obergum, Beerta, Termunten). Daarvoor is internationaal veel belangstelling. Het is mooi om op de manier een steentje te kunnen bijdragen aan de kwaliteitsbevordering van het behoud van het (Groningse) cultureel erfgoed. 

Testimonial SmartPort viering

12/04/2017

​​​​​​​Afgelopen donderdag 6 april vierden ruim 150 genodigden de 2 year Anniversary van SmartPort. In het Hulstkamp gebouw, vroeger één van de grote jeneverstokerijen van Nederland, een historische parel midden in de moderne skyline van Rotterdam.​​ 

André​ van Delft werd tijdens deze viering geï​nterviewd over het gezamenlijke project Slimme Kademuren van DEMO met SmartPort.

Lees hier meer over deze interessante middag ​ 

​DEMO zoekt nieuwe collega's

23/02/2017

​​DEMO is innovatief, internationaal, creatief, vindingrijk, ambitieus en groeit snel. We zoeken invulling voor diverse functies.

Lees meer over deze functies

  Senior Researcher / Project Manager

   Senior .NET teamleader

    Senior adviseur vastgoed / afdelingshoofd

     Technisch adviseur

      European Researcher for the Built Environment 

       Research internship

        Innovatieve .NET developer​

         Afstudeerder / Stagiair​​


         DEMO in nieuwsbrief VBMK

         01/12/2016
         Introductie DEMO als begunstiger in nieuwsbrief van Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen

         ​​Wij introduceren onszelf als begunstiger in de nieuwsbrief van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen. Een interessante samenwerking en software ontwikkeling naar aanleiding van het EU project INCEPTION.
          
         Klik hier voor de nieuwsbrief​
          

         Wij zijn in contact gekomen met VBMK door ons EU onderzoeksproject INCEPTION. Op dit moment, in het kader van het INCEPTION project, willen we onze expertise in het veld van cultureel erfgoed vernieuwen en delen. De software tool die ontwikkeld wordt in INCEPTION gaan we in de vorm van trainingen en cases samen met VBMK uitwerken tot een praktisch inzetbare tool om het asset management van cultureel erfgoed te verbeteren.
          
         Een positieve toekomst voor beheer en onderhoud van monumentale kerkgebouwen tegemoet met RE Suite for Cultural Heritage!
          
         Meer informatie over INCEPTION vindt u op hier​ en op de website www.inception-project.eu

         DEMO op voorpagina van EU online magazine

         26/10/2016
         Artikel in Horizon2020 Magazine over INCEPTION: Not just Pokémon – prepare for an augmented reality deluge

         ​​​​​​​​​​

         ​Horizon magazine, het magazine over 'EU Research and Innovation', heeft het artikel gepubliceerd ‘Not just Pokémon – prepare for an augmented reality deluge’. 

         ​In dit artikel komt Rizal Sebastian (Directeur Onderzoek bij DEMO) aan het woord over de baanbrekende innovaties uit onze EU projecten Inception en Insiter. Door games zoals Pokemon heeft een breed publiek kennis gemaakt met Augmented Reality. De onderzoekers uit Inception en Insiter kijken verder dan de entertainment-industrie en zien hoe de Augmented Reality technologie kan worden ingezet om ons dagelijks leven te verbeteren.

         Klik hier voor het artikel

         Klik hier voor het online EU magazine​

         Meer informatie over Inception

         Nieuw EU project ENGINENCY

         01/07/2016

         ​​​​​Per 1 juli 2016 is ons nieuwe EU project ENGINENCY gestart. Wij gaan met een consortium van vier Europese partners vol enthousiasme aan de slag.​​

         De focus van dit project ligt op het vermarkten (in de EU) van innovatieve hardware en software die voortkomt uit EU onderzoek. Met name technieken voor simulatie, inspectie en monitoring van gebouw energieprestatie d.m.v. drones, sensoren, gebouw beheersystemen en uiteraard software tools zoals de RE Suite van DEMO.

         Lees meer  informatie op de website van het project.​​

         Dit project valt binnen het EU H2020 programma: FTI (Fast Track to Innovation) en heeft een looptijd van twee jaar.

         Workshop 'Built-as-designed'

         27/06/2016
         INSITER is een onderzoeksproject naar intuïtieve zelfinspectie technieken voor de bouw, renovatie en onderhoud

         ​Eind juni vindt in Anglet, Frankrijk de conferentie Sustainable Places 2016 plaats. The SP’16 conference gaat over duurzaamheid en energievraagstukken op het gebied van gebouw, stad en omgeving. DEMO verzorgt op deze conferentie een workshop 'Built-as-designed' over ons EU project INSITER. INSITER is een onderzoeksproject naar intuïtieve zelfinspectie technieken (met Augmented Reality) voor de bouw, renovatie en onderhoud. Hierbij richten we ons met name op verbetering van kwaliteit en energieprestatie van gebouwen.  

         lees meer op de website van SP'16         

         De workshop wordt gegeven door Andre van Delft en bevat drie delen: een korte presentatie van het project (hoofddoelstellingen, consortium, ontwikkelingsactiviteiten), dan een presentatie van de belangrijkste verwachte exploiteerbare resultaten (type van de resultaten, de belangrijkste innovatie, de beschrijving van de markt) en tot slot een open discussie tussen de projectvertegenwoordigers en het publiek over de context van de toepassing en over de gepresenteerde exploiteerbare resultaten. In de workshop worden drie EU projecten die betrekking hebben op hetzelfde thema behandeld. De twee andere EU projecten naast INSITER zijn ACCEPT en BUILT2SPEC.

         INSITER is een H2020 project gestart in 2015 in het thema "EeB-03-2014: Ontwikkeling van nieuwe zelfinspectie technieken en methoden voor kwaliteitscontrole voor efficiënte bouwprocessen". INSITER richt zich op het bouwproces zelf en hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren door ervoor te zorgen dat het gebouw "as built" past bij het gebouw "als designed".  Het project onderzoekt de mogelijkheden van intuïtieve zelfinspectie met Augmented Reality om de kloof tussen de geplande prestaties en de werkelijke prestaties van energiezuingie prefab gebouwen en gebouwdelen te verminderen.​

         klik hier voor meer informatie over het INSITER project

         Bezoekadres
         Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
         Postadres
         Postbus 642 | 2600 AP Delft
         Telefoon
         015 750 25 20
         E-mail
         info@demobv.nl
         Copyright © 2018 DEMO B.V. | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Sitemap