Sign In

​​​​​​Woningcorporaties​

Woningcorporaties worden aangesproken op hun prestaties. De overheid vindt dat corporaties onvoldoende naar vermogen presteren. Wel krijgen corporaties door diezelfde overheid een brede rol toebedeeld als maatschappelijk ondernemer en investeerder. Corporaties verschillen in de wijze waarop ze een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zij hebben echter één ding gemeen, hoe groter het pallet aan interventies, hoe complexer de keuzemogelijkheden en hoe belangrijker kennis en instrumenten om de verschillende investeringen op waarde te schatten. DEMO Consultants ondersteunt corporaties met kennis en instrumenten om waarde te creëren.

Voor elke corporatie is het een uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien. En hoe krijgt iedereen de juiste informatie? Dat is de opgave wanneer je te maken hebt met veel, complexe informatie. Een innovatief informatiebeleid moet dit realiseren. DEMO en RE Suite helpen u bij een stapsgewijze implementatie van een stabiel systeem voor vastgoedinformatiemanagement.​ Van effectief asset management, financieel economische analyses tot technisch beheer, conditiemeting & meerjaren onderhoud en brandveiligheid toe.​

RE Suite sluit naadloos aan op elk primair systeem dat bij corporaties gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld SG Tobias, NCCW en Itris Viewpoint. Middels de RE Foundation wordt de koppeling doeltreffend en eenvoudig tot stand gebracht. 

Lees hier​ verder voor referenties van woningcorporaties.

Vastgoed is onze focus

DEMO Consultants werkt voor verschillende opdrachtgevers​: ​​overheid, bedrijfsleven, profit en non-profit. ​

We werken voor de gebouwde omgeving: woningen, utiliteits-gebouwen en civile infrastructuur.

Onze adviseurs zijn bouwkundige, vastgoedspecialist, vastgoedeconoom, ICT-deskundige developer of software developer.

We zijn dus breed bezig. Maar we hebben één focuspunt: vastgoed.​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl