Sign In

​​​Overige

 

Bij utilitair vastgoed staat het bedrijfsproces centraal. Utilitaire gebouwen zijn secundaire productiemiddelen die het primaire proces moeten ondersteunen: effectief, doelmatig en goedkoop. Het property en facility management staat uiteraard in het teken van deze doelstellingen. Het treedt zelden op de voorgrond maar stuurt en organiseert op de achtergrond, onzichtbaar maar efficiënt.​

DEMO Consultants ondersteunt gebouwbehe​​erders met huisvestingsplannen, gebouwinspecties, energiebeheer, onderhoudsplanning en exploitatieberekeningen. Dat doen we met adviezen, maar ook met software producten, zoals de Real Estate Suite die bestaat uit verschillende modulen voor investeringsafwegingen, property management, energieprestatieberekeningen en onderhoudsplannen.​

Vastgoed is onze focus​​​​

DEMO Consultants werkt voor verschillende opdrachtgevers​: ​​overheid, bedrijfsleven, profit en non-profit. ​

We werken met woningen en utiliteits-gebouwen.

Onze adviseurs zijn bouwkundige, vastgoedmanager, planeconoom of software developer.

We zijn dus breed bezig. Maar we hebben één focuspunt: vastgoed.​

Download hier de leaflet

voor meer informatie over:

RE Suite

RE Maintenance

RE Dashboard

RE Risicomanagement

 ​
Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl