Sign In

​​​​Overheden

​​​​​

DEMO werkt voor Gemeenten, Provincies en de Rijksoverheid. DEMO biedt  voor iedere laag van de overheid een meerwaarde. Opdrachten voor overheden lopen uiteen van het verzamelen van vastgoeddata (bouwkundige inspecties) tot het leveren van systemen om sturing te geven aan de vastgoedinformatie.

De vraagstukken bij de verschillende overheden zijn divers  maar de DEMO aanpak van het verzamelen, structureren, analyseren en ontsluiten van data en informatie is op alle vraagstukken van toepassing. Met deze aanpak zorgen wij voor volledig inzicht en totale grip op de vraagstukken.


​Gemeenten

Gemeenten leveren veel producten, van een paspoort tot bouwrijpe grond. Het aantal producten is groot en divers. DEMO ondersteunt de gemeenten met adviezen en instrumenten om het primaire proces van de eigen vastgoedportefeuille te sturen. DEMO voert voor veel gemeenten NEN 2767 inspecties uit voor het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP) voor het vastgoed. DEMO zorgt voor adequate afstemming tussen de MJOP van de individuele objecten en de totale vastgoedportefeuille. DEMO Software doet de rest. Ook biedt DEMO planeconomische diensten en software tools aan zoals RE GREX om de taken van het gemeentelijk grondbedrijf mede vorm te geven. Meerdere gemeenten maken gebruik van RE Infrabeheer voor het beheren van de infrastructuur.​ Lees hier ​verder voor referenties van gemeenten.

 

Provincies

Provincies beheren grote gebieden met wegen en andere civiele infrastructuur. Alle N-wegen vallen onder het beheer van de provincies. In toenemende mate besteden provincies het gehele beheer en onderhoud uit aan aannemers in prestatiecontracten. DEMO levert software voor de planning en de uitvoer van inspecties, het faciliteren van audits, het bewaken van contracten en het real time bieden van inzicht in de kwaliteit en gebreken van de assets. DEMO staat daarnaast provincies bij met het structureren van grondexploitaties en inspecties van vastgoed.

 

Rijksoverheid 

Het Rijksvastgoedbedrijf (Rvb) maakt al jaren  gebruik van het Reken Model Rijksgebouwendienst (RMR). DEMO heeft samen met het Rvb het model ontwikkeld. Het Rvb kan met het RMR eenvoudig de Life Cycle Costs (LCC) bepalen van vastgoed en daar vervolgens een kostprijs dekkende huur uit destilleren.

Vastgoed is onze focus

DEMO Consultants werkt voor verschillende opdrachtgevers​: ​​overheid, bedrijfsleven, profit en non-profit. ​

We werken voor de gebouwde omgeving: woningen, utiliteits-gebouwen en civile infrastructuur.

Onze adviseurs zijn bouwkundige, vastgoedspecialist, vastgoedeconoom, ICT-deskundige developer of software developer.

We zijn dus breed bezig. Maar we hebben één focuspunt: vastgoed.​

Download hier de leaflet

voor meer informatie over:

RE Suite

RE GREX

RE Dashboard

RE Infrabeheer

 ​
Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl