Sign In

​​Gezondheidszorg

​​ 

De gezondheidszorg is continue in beweging. Dit heeft ook effect op het gebouwmanagement. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie ligt tegenwoordig bij de instelling zelf. Dit is positief omdat er meer zeggenschap is en de huidige grondwaarde dikwijls een aanzienlijk vermogen vertegenwoordigt. Maar het geeft uiteraard ook zorg en risico’s. Ondoelmatig beheer leidt al snel tot budgettekorten en functioneel en bouwtechnische slechte gebouwen. Daarbij komt dat de eisen steeds toenemen. Patiënten en bezoekers vragen om rust, privacy, ruimte en faciliteiten. Gewijzigde organisatiestructuren, een meer bedrijfsmatige aanpak, stijgende ARBO-normen en de voortdurende ontwikkeling van de medische technologie vragen om continue aanpassingen van de huisvesting.​

DEMO Consultants ondersteunt de opdrachtgever met adviezen en software op het gebied van exploitatiemodellen, huisvestingsplannen, energiebeheer en onderhoudsplanning.


BIM voor zorgvastgoed

Zorginstellingen staan voor een grote transitieopgave. Doel is ontwerp, bouw, renovatie en technisch beheer van het zorgvastgoed zo efficiënt mogelijk in te zetten voor het primaire zorgproces. De ontwikkeling van BIM (Bouw Informatie Model) is de belangrijkste technische innovatie in de bouwsector met een grote toekomstwaarde. De inzet van BIM zal leiden tot kortere doorlooptijden, minder faalkosten, hogere kwaliteit, betere klantgerichtheid en een betere duurzaamheid.

DEMO werkt momenteel samen met 20 bedrijven en zorginstellingen uit verschillende EU-landen aan STREAMER​, een grootschalig EU-onderzoek naar "energy-efficient buildings in mixed-use healthcare districts". DEMO leidt het werkpakket dat gericht is op de ontwikkeling van BIM-gerelateerde ICT oplossingen, te weten:

  • koppeling van BIM aan lifecycle costing, gebouwbeheersystemen (GBS), facility management (FM) en onderhoudssystemen;
  • decision-support tool voor de ontwerpfase in relatie tot de beheerfase, met specifieke aandacht voor de energieprestatie;
  • methodiek voor het ontwikkelen en monitoren van instelbare Key Performance Indicators (KPIs).

DEMO wil graag de ontwikkelde kennis delen met Nederlandse zorginstellingen om samen te komen tot praktische oplossingen en toepassingen.​

DEMO organiseert workshops over 'BIM voor beheer en onderhoud van ziekenhuizen'. Een aantal Nederlandse ziekenhuizen hebben op eigen initiatief een verkenning gedaan naar BIM en momenteel staan deze ziekenhuizen op het punt een stap te zetten voor de invoering van BIM, met name voor beheer en onderhoud. DEMO heeft de BIM-vragen en behoefte van deze ziekenhuizen in kaart gebracht. Samen met de ziekenhuizen stelt DEMO een gezamenlijke BIM-aanpak op voor de toepassing van BIM op korte termijn met behulp van praktische ICT-oplossingen.​

​Vastgoed is onze focus

DEMO Consultants werkt voor verschillende opdrachtgevers​: ​​overheid, bedrijfsleven, profit en non-profit. ​

We werken voor de gebouwde omgeving: woningen, utiliteits-gebouwen en civile infrastructuur.

Onze adviseurs zijn bouwkundige, vastgoedspecialist, vastgoedeconoom, ICT-deskundige developer of software developer.

We zijn dus breed bezig. Maar we hebben één focuspunt: vastgoed.​

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl