Sign In

​​​​Civiele infrastructuur


Nederland is een hub voor internationale handel en logistiek. Dit brengt bijzondere belangen met zich mee en stelt belangrijke eisen aan de infrastructuur en nationaal en grensoverschrijdend verkeer. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedde in 2016 bijna 9 miljard euro aan innovatieve oplossingen voor bereikbaarheids-, waterveiligheids- en duurzaamheidsvraagstukken. De capaciteit van infrastructuur en transportmiddelen wordt nu namelijk nog niet optimaal benut. Om de internationale concurrentiepositie te versterken, maar ook de nationale verkeerstromen en transport van personen en goederen via de verschillende modaliteiten zo efficiënt en effectief mogelijk te gebruiken en beheren, is goed vastgoedinformatiemanagement van cruciaal belang.


Organisaties in bezit van of belast met het beheer en onderhoud van grote arealen infrastructuur zoals het havenbedrijf Rotterdam en landelijk opererende aannemers maken dagelijks gebruik van de RE Suite om de kwaliteit van de gebouwde omgeving (gebouwen en civiele infrastructuur) te onderhouden en te verbeteren en hun processen efficiënter te laten verlopen.

Lees hier​ verder over referenties.

​Vastgoed is onze focus

DEMO Consultants werkt voor verschillende opdrachtgevers​: ​​overheid, bedrijfsleven, profit en non-profit. ​

We werken voor de gebouwde omgeving: woningen, utiliteits-gebouwen en civile infrastructuur.

Onze adviseurs zijn bouwkundige, vastgoedspecialist, vastgoedeconoom, ICT-deskundige developer of software developer.

We zijn dus breed bezig. Maar we hebben één focuspunt: vastgoed.​

Download hier de leaflet

voor meer informatie over:

RE Suite

RE Infrabeheer

RE Dashboard

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl