Sign In

Privacyverklaring voor sollicitanten

 

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking van alle persoonsgegevens van alle personen die
solliciteren bij DEMO Consultants BV (DEMO). DEMO wil als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook vinden wij het belangrijk om jou als sollicitant informatie te geven over:

  • de persoonsgegevens die wij verwerken;
  • wie er toegang heeft tot gegevens;
  • hoe lang wij jouw gegevens bewaren en;
  • hoe wij deze gegevens beveiligen.


Welke gegevens verwerkt DEMO?

DEMO verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. van aangehechte cv’s. We verzamelen en verwerken ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijk contact, telefoongesprekken en e-mail. Voorbeelden van gegevens zijn:

  • Contactgegevens zoals naam, adres, geslacht, etc.
  • Opleidingen, cursussen, etc.
  • Arbeidsverleden zoals werkgevers, referenties, etc.


Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden alleen door DEMO gebruikt in het kader van de sollicitatieprocedure en bij eventuele indiensttreding. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doelen waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen.

 

Hoe lang bewaart DEMO jouw persoonsgegevens?

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan maximaal vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure. Op verzoek kunnen wij je gegevens langer bewaren voor het geval er op een later moment mogelijk een passende functie komt. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan maximaal één jaar bewaren.

 

Hoe beveiligt DEMO jouw persoonsgegevens ?

De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Deze beveiliging is in detail beschreven in het document ‘AVG’, paragraaf 4.3, die indien gewenst ingezien kan worden.

DEMO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met +31 (15) 7502520 of info@demobv.nl.

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl