Overheden

Gemeenten, Provincies en de Rijksoverheid

DEMO biedt  voor iedere laag van de overheid een meerwaarde. Opdrachten voor overheden lopen uiteen van het verzamelen van vastgoeddata (bouwkundige inspecties) tot het leveren van systemen om sturing te geven aan de vastgoedinformatie.

De vraagstukken bij de verschillende overheden zijn divers  maar de DEMO aanpak van het verzamelen, structureren, analyseren en ontsluiten van data en informatie is op alle vraagstukken van toepassing. Met deze aanpak zorgen wij voor volledig inzicht en totale grip op de vraagstukken.
Gemeenten leveren veel producten, van een paspoort tot bouwrijpe grond. Het aantal producten is groot en divers. DEMO ondersteunt de gemeenten met adviezen en instrumenten om het primaire proces van de eigen vastgoedportefeuille te sturen. DEMO voert voor veel gemeenten NEN 2767 inspecties uit voor het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP) voor het vastgoed. DEMO zorgt voor adequate afstemming tussen de MJOP van de individuele objecten en de totale vastgoedportefeuille. DEMO Software doet de rest. Ook biedt DEMO planeconomische diensten en software tools aan zoals RE GREX om de taken van het gemeentelijk grondbedrijf mede vorm te geven. Meerdere gemeenten maken gebruik van RE Infrabeheer voor het beheren van de infrastructuur.​ Lees hier ​verder voor referenties van gemeenten.

Provincies beheren grote gebieden met wegen en andere civiele infrastructuur. Alle N-wegen vallen onder het beheer van de provincies. In toenemende mate besteden provincies het gehele beheer en onderhoud uit aan aannemers in prestatiecontracten. DEMO levert software voor de planning en de uitvoer van inspecties, het faciliteren van audits, het bewaken van contracten en het real time bieden van inzicht in de kwaliteit en gebreken van de assets. DEMO staat daarnaast provincies bij met het structureren van grondexploitaties en inspecties van vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf (Rvb) maakt al jaren gebruik van het Reken Model Rijksgebouwendienst (RMR). DEMO heeft samen met het Rvb het model ontwikkeld. Het Rvb kan met het RMR eenvoudig de Life Cycle Costs (LCC) bepalen van vastgoed en daar vervolgens een kostprijs dekkende huur uit destilleren.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .